วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปลืองตัว

เปลืองตัว

  • Share:

ปะรืนนี้ (20 เม.ย.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ จะควักร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เก็บใส่ลิ้นชักล็อกกุญแจไว้อย่างดี นำไปเสนอที่ประชุม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริง

เพื่อให้สมาชิกสภา สปช.ร่วมกันพิจารณาว่า เนื้อหารายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่นายบวรศักดิ์คุยคำโตว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศประเสริฐศรีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

มันดีจริงๆ หรือ ดีปลอมๆเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก สปช.เสนอแก้ไขเป็นรายประเด็น หรือเป็นรายมาตรา

ก่อนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติจะโหวตเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญ “ฉบับใหม่” คลอดออกมาประกาศใช้อย่างสะดวกโยธิน

“แม่ลูกจันทร์” นึกถึงคำพูดของ “นายเทียนฉาย กีระนันทน์” ประธานสภา สปช.ที่ลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่ยอมให้ร่างรัฐธรรมนูญ

ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และสืบทอดอำนาจเผด็จการ ผ่านออกไปใช้อย่างแน่นอน!!

นี่คือสัจจะวาจา ที่เป็นสัญญาประชาคม เป็นสัญญาลูกผู้ชาย ที่ “นายเทียนฉาย” ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน

ล่าสุด นายเทียนฉาย ออกมาแสดงความห่วงใยว่า หากให้ประชาชนลงประชามติก่อนประกาศใช้ อาจไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชน

เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างถ่องแท้ชัดเจน

โดยเฉพาะการเปิดประตูพิเศษให้ “คนนอก” เหาะข้ามหัวคนในเข้าไปครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

จึงขอให้เร่งเดินสายชี้แจงประชาชนทั่วประเทศเข้าใจกติการัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการสำคัญๆ

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า การออกมาส่งสัญญาณของนายเทียนฉายอาจตีความได้เป็น 2 นัย เชื่อมทะลุได้ 2 ซอย

ประการแรก นายเทียนฉายชี้ว่าหากจะให้ประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาจไม่ผ่านออกมาใช้แน่นอน

(ตรงนี้อาจตีความได้ว่า...ถ้าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่คลอดออกมาใช้อย่างสะดวกโยธิน ไม่ควรเสี่ยงทำประชามติประชาชน)

ประการที่สอง นายเทียนฉายชี้เหตุที่รัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านประชามติ เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจเนื้อหาในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

(ตรงนี้อาจตีความได้ว่า...การเจาะประตูพิเศษให้ “คนนอก” เสียบเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นกติกาที่ถูกหลักประชาธิปไตย)

“แม่ลูกจันทร์” ฟังแล้วก็ผิดหวัง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างแรง

โดยเฉพาะการที่นายเทียนฉายมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างถ่องแท้ชัดเจน

นี่คือการประเมินประชาชนผิดพลาดในสาระสำคัญ

ขอโทษเถอะ ชาวบ้านยุคนี้ไม่ได้กินหญ้าแทนข้าวนะอาจารย์

ชาวบ้านยุคนี้ติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอย่างดี

คนบ้านนอกขอกตื้อสะดือจุ่นรุ่นใหม่เข้าใจหลักประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ชัดเจน

คนไทยทั้งประเทศทราบดีว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารบ้านเมือง จึงต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงตามกติกา

ไม่ใช่เหาะข้ามหัวชาวบ้านมาเจาะไข่แดง

การเจาะประตูพิเศษให้ “ผู้มีอำนาจนอกระบบ” ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงเป็นกติกาที่ขัดหลักการประชาธิปไตยเต็มเปา

โอ้แม่เจ้า...นึกไม่ถึงว่า นายเทียนฉาย กีระนันทน์ นักวิชาการอาวุโส ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมือง จะไม่เข้าใจหลักพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจตัวจริง

เฮ้อ...พูดผิดพูดใหม่ได้นะอาจารย์.

"แม่ลูกจันทร์"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้