วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดฉลองใหญ่ 233 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เวลา 09.19 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 เม.ย. นี้ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานคณะพราหมณ์ เป็นผู้นำประกอบพิธี ทั้งนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ร่วมจัดงานดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่จะมีวาระครบ 233 ปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ตามประเพณีไทย ได้แก่ การจัดริ้วขบวนใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ นำเสนอเหตุการณ์สำคัญ ความเป็นอยู่ และศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ ทั้ง 9 รัชกาล โดยหัวขบวนจะเริ่มตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงท้องสนามหลวง มีความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร และมีคณะนักแสดงกว่า 2,000 คน

นายวีระกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดการละเล่นของหลวง ที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงทางวัฒนธรรมโบราณที่หาชมได้ยาก การแสดงลีลาศ จำนวนคู่มากที่สุด ในวันที่ 19 เม.ย. เวลา 19.00 น. และการแสดงมหกรรมโขนชุดใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 21 เม.ย. เวลา 20.00 น. ซึ่งคาดหวังให้กินเนสส์บุ๊กจดบันทึกประวัติศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล การประกวดสตรีศรีรัตนโกสินทร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น.

วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ร่วมจัดงานดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่จะมีวาระครบ 17 เม.ย. 2558 03:23 17 เม.ย. 2558 03:24 ไทยรัฐ