วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มึนป่าไม้ไทยทั่วประเทศเหลือแค่ 102 ล้านไร่ "กรมป่าไม้-คณะวนศาสตร์" ระดมสมองถก

รุกยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่า

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการป่าไม้ ครั้งหนึ่ง 1 ในหัวข้อ “ป่าไม้ไทย ใครกำหนด” ในวันที่ 22—26 เม.ย.นี้ ที่ตึก 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อระดมสมองจากทุกภาคส่วนในเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กรมป่าไม้กับคณะวนศาสตร์ ได้สำรวจพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ล่าสุด พบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลือเพียง 102,120,417.98 ไร่ หรือร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น ขณะที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยจากการสำรวจเดิมในปี 2551 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 108 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.8 ของพื้นที่ประเทศไทย หมายความว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงกว่า 6 ล้านไร่ หรือหายไปร้อยละ 2.37 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเฉลี่ยลดลงปีละกว่า 1 ล้านไร่ ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ สาเหตุจากการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง และส่งผลทำให้สภาพป่าในแทบทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะเสื่อมโทรม ระบบนิเวศป่าขาดสมดุล โดยมี 6 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เลย คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง เนื่องจากมีพื้นที่ป่าต่ำกว่า 3.12 ไร่ ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมกันกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ป่าไม้ การออกกฎระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลใดมาเป็นก็ต้องดำเนินการ

นายประลองกล่าวต่อว่า การประชุมวิชาการป่าไม้ จะมีการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย อาทิ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่คุ้มครอง ลุ่มน้ำ นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพนันทนาการและการท่องเที่ยว การปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจสีเขียวบนฐานทรัพยากรป่าไม้ การป่าไม้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ที่สำคัญจะมีการนำเสนอการปรับปรุง สายพันธุ์ต้นพะยูง สัก เป็นต้น.

ล่าสุด พบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลือเพียง 102,120,417.98 ไร่ หรือร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น ขณะที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยจากการสำรวจเดิมในปี 2551 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 108 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.8 17 เม.ย. 2558 03:15 17 เม.ย. 2558 03:16 ไทยรัฐ