วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พัทลุง' สรุป 7 วันอันตราย เจ็บ 43 ดับ 3 ราย

"พัทลุง" สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 42 ครั้ง ได้รับบาดเจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 3 ราย ลดลงจากปี 2557...

วันที่ 16 เม.ย.58 นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากการที่สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการตั้งจุดตรวจสกัด ทั้งบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง จำนวน 19 จุด จุดป้องปรามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73 จุด และจุดบริการอำนวยความสะดวกอีก 8 จุด รวมจำนวน 100 จุด

อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งหมด 42 ครั้ง หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 47 ครั้ง ปีนี้ลดลง 5 ครั้ง หรือลดลง 10.64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้เสียชีวิตปีนี้ มีจำนวน 3 คน ปีที่ผ่านมา 5 คน ปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2 คน หรือลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผู้บาดเจ็บปีนี้ มีจำนวน 43 คน ปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ 50 คน ปีนี้ลดลง 7 คน หรือลดลง 14 เปอร์เซ็นต์

สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในปีนี้ คือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 88 โดยเหตุเกิดบนถนนทางหลวงชนบทมากที่สุด ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ จะเป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน สาเหตุมาจากเมาสุราแล้วไปขับรถ รองลงมาขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย

"พัทลุง" สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 42 ครั้ง ได้รับบาดเจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 3 ราย ลดลงจากปี 2557... 16 เม.ย. 2558 15:35 16 เม.ย. 2558 20:05 ไทยรัฐ