วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหรัฐฯ ทึ่งไทยผู้บุกเบิกพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งเดียวในอาเซียน

สหรัฐฯ เชิญหญิงไทยหนึ่งเดียวของเอเชีย ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บุกเบิกผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของอาเซียน ระบุไทยคือผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2558 ที่งาน THE INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM OF AMERICAS ได้เชิญตัวแทนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เอเชีย โดยปีนี้ประเทศสหรัฐฯ ได้คัดเลือกให้ นางวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด เป็นตัวแทน ซึ่งถือเป็นหญิงไทยคนเดียวของเอเชียที่ถูกเชิญให้ขึ้นเวทีนี้ ในฐานะผู้บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงธุรกิจคนแรกของอาเซียน จนได้รับการยกย่องให้เข้ารับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ หรือ "ยูเอ็น" โดยมี Ms.Marie Jose Nadeau ประธานสภาพลังงานโลก และ Mr.Aziz Mahamat รมต.กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐชาด ร่วมพูดคุยด้วย

ทั้งนี้ น.ส.วันดี ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ การกำหนดรูปแบบ การผลิต การใช้พลังงานในโลกที่กำลังพัฒนา บทบาทของพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศที่กำลังพัฒนา การจัดหาพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความมั่นคงด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และแนวทางการสนับสนุนของสถาบันการเงิน ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายโอกาสในอนาคตในกลุ่มประเทศอาเซียน 

"ทิศทางของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตเพื่อการพัฒนาประเทศ จะมีมากขึ้น โดยมองว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรของโลกจาก 7 พันล้าน จะเพิ่มเป็น 9 พันล้านคน ความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า พลังงานที่เหลือจะไม่เพียงพอ จึงต้องนำพลังงานทดแทนมาใช้ ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานทดแทนอย่างแสงอาทิตย์ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันจะเหลือน้อยลงตามลำดับ แต่ความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรไทยเพิ่มขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" นางวันดี กล่าวบนเวที

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ทั้งโซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟ เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลกรัฐบาลให้การสนับสนุน สำหรับไทยขณะนี้ถือว่าเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ แม้ในอนาคตพลังงานจะขาดแคลน แต่ด้วยศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่จำนวนมหาศาล จะช่วยให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน.

สหรัฐฯเชิญหญิงไทยหนึ่งเดียวของเอเชีย ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้บุกเบิกผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของอาเซียน ระบุไทยคือผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน.. 16 เม.ย. 2558 15:24 16 เม.ย. 2558 16:19 ไทยรัฐ