วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“นิโครธ” ไม้มงคลในพุทธประวัติ

“นิโครธ” ไม้มงคลในพุทธประวัติ

โดย นายเกษตร
17 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในวันวิสาขะ เพ็ญเดือน 6 ตอนเช้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สรงน้ำในแม่นํ้าเนรัญชราแล้วกลับขึ้นไปประทับใต้ต้นไทร ระหว่างนั้นนางสุชาดา ได้นำข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองคำถวายเพื่อแก้บน เพราะคิดว่าเป็นเทวดา ซึ่งพระองค์ได้ถือถาดข้าวมธุปายาสไปยังท่าน้ำและเสวยจนหมด ก่อนลอยถาดทองคำจมลงก้นแม่น้ำ ในตอนเย็นวันเดียวกันพระองค์ได้ย้ายไปประทับใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ระหว่างทางได้รับหญ้าจากคนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะถวาย 8 กำมือปูต่างบัลลังก์ เสด็จนั่งขัดสมาธิ หันพระพักตร์ไปทิศตะวันออก แล้วอธิษฐานจะไม่ลุกขึ้นถ้ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และในตอนใกล้รุ่งคืนนั้นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสรู้เสวยวิมุตติสุขใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ และเรียกที่แห่งนี้ว่า “อนิมิสเจดีย์” จากนั้นได้ประทับต่อที่ต้นไทร ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ นั่งเสวยวิมุตติสุข 7 วัน เรียกที่ดังกล่าวว่า “อัชปาลนิโครธ” และได้เสด็จประทับต่อที่ใต้ต้นจิก ต้นมุจลินท์ และ ต้นเกด เป็นต้นสุดท้าย เรียกว่า “ราชายตนะ”

นิโครธ หรือ FICUS BENGHA LENSIS LINN. ชื่อสามัญ BANYAN TREE อยู่ในวงศ์ MORACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 20-30 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายยอด สีขาวนวล “ผล” กลมโตเท่าปลายนิ้วก้อยมือผู้ใหญ่ ผลสุกสีแดงกินได้ ดอกทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

ในภาษาสันสกฤตเรียกต้น “นิโครธ” ว่า บันฮัน ชาวฮินดูเรียกว่า บาร์กาด สำหรับคำว่า “อัชปาล–นิโครธ” หมายถึงที่พำนักของคนเลี้ยงแพะ พจนานุกรมไทย “นิโครธ” แปลว่าต้นไทร เปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้ท้องเดิน ชงน้ำร้อนดื่มลดน้ำตาลในเลือด เมล็ด เป็นยาบำรุง มีต้นขายที่ ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ โครงการ 21แผง “คุณพร้อมพันธุ์” ราคาสอบถามกันเอง ถือเป็นไม้มงคลต้นหนึ่งเหมาะจะปลูกตามวัดวา อาราม ตามสถานที่ราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ.

“นายเกษตร”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้