วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศุลกากรร่างปฏิญญาเขมราฐ จับมือเอกชนลุยล้างบางทุจริต

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ทำปฏิญญากับข้าราชการในกรมศุลกากรว่า จะเลิกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ รวมถึงจะไม่รับผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ทุกกรณี พร้อมกันนี้ยังร้องขอไปยังภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจ่ายผลประโยชน์หรือสินบนให้แก่คนในกรมศุลกากร โดยได้เตรียมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้มาลงนามในความร่วมมือเลิกจ่ายผลประโยชน์ ส่วนในต่างจังหวัดจะมีการหารือกับสภาหอการค้าจังหวัด รวมถึงเอกชนในพื้นที่ให้มาร่วมลงนามเลิกการจ่ายผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ประจำจังหวัด และตามด่านชายแดนอีกด้วย

“ผมได้ออกคำสั่งอย่างจริงจังไปยังข้าราชการในกรมแล้วว่า ห้ามรับผลประโยชน์ใดๆกับผู้ประกอบการ โดยหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ จะลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และจะขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดยังเรียกรับผลประโยชน์จะถูกลงโทษทันที”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปที่ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการกรมศุลกากร โดยมีที่ปรึกษาของกรมรองอธิบดี และข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมด้วย ทุกคนเห็นร่วมกันว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกระดับและทุกคนควรเลิกรับผลประโยชน์ที่มิควรจะรับ จึงเกิดเป็นปฏิญญาเขมราฐขึ้นมา โดยกรมศุลกากรเองจะเตรียมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับด่านศุลกากร และจัดสรรเงินให้ส่วนงานที่ต้องใช้งบประมาณจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าที่ต้องรับเงินจากผู้ประกอบการ เพราะมีภารกิจของหน่วยงานที่ต้องใช้เงิน.

พร้อมกันนี้ยังร้องขอไปยังภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจ่ายผลประโยชน์หรือสินบนให้แก่คนในกรมศุลกากร โดยได้เตรียมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 16 เม.ย. 2558 04:25 16 เม.ย. 2558 04:26 ไทยรัฐ