วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สวดมนต์สรภัญญะ" ช่วยผู้ต้องขังฝึกจิต เรือนจำกลางบางขวางเผยลดเหตุตีกัน

วัดปทุมฯ หนุนฝึกฝนต่อเนื่อง

นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำ กลางบางขวาง จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า เรือนจำกลางบางขวางร่วมกับโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 ซึ่งเรือนจำได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ส.ค.2557 โดยกำหนดสวดมนต์ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือน โดยมีศิลปินจิตอาสา น.ส.ธนพร แวกประยูร เข้ามาช่วยนำสวดให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงเดือน เม.ย.2558 รวม 9 เดือน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายและจัดให้มีการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของผู้ต้องขังด้วย ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า ตัวแทนผู้ต้องขังจากแดน 6 ได้รับรางวัลที่ 1 ส่วนตัวแทนผู้ต้องขังจากแดน 2 และ 3 ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับ รางวัลชมเชย ได้แก่ ตัวแทนผู้ต้องขังแดน 5 และห้องสมุดพร้อมปัญญา

ผบก.เรือนจำกลางบางขวาง กล่าวต่อว่า ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ต้องขังสูงอายุที่สนใจศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจากการดำเนินการมาตลอด 9 เดือน ทางเรือนจำได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอย่างเห็นได้ชัด คือ ทุกคนใจเย็น มีสมาธิ ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท อย่างไรก็ตาม แม้จะปิดโครงการความร่วมมือกับทางวัดปทุมวนารามฯ ไปแล้ว แต่ทางเรือนจำก็ยังคงสนับสนุนให้ผู้ต้องขังสวดมนต์สรภัญญะต่อไป โดยจะให้ผู้ต้องขังที่ได้ร่วมกิจกรรมตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา เป็นผู้นำสวดมนต์สอนให้กับผู้ต้องขังอื่นๆ และในอนาคตอาจจะร่วมมือกับวัดปทุมวนารามฯ เชิญพระวิทยากร หรือวิทยากรจากภายนอกมาสอนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบนี้ต่อเนื่องต่อไป

ด้านพระปกรณ์วินณ์ ฐิตวํโส เลขานุการโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยฯ และพระภิกษุวิทยากรประจำโครงการฯ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับผู้ต้องขังพบว่า ทิศทางไปในทางที่ดี จากเดิมผู้ต้องขังมีการทำกิจกรรมสวดมนต์ 3 วันต่อสัปดาห์ ก็ได้เปลี่ยนมาสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 2 วัน ในส่วนของโครงการฯ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะผู้ต้องขังยินดีที่จะสวดมนต์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และยังรวมกลุ่มกันตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวยที่จะนำสวดให้กับผู้ต้องขังอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการปฏิบัติด้วยตนเอง หากเรือนจำจะสานต่อโครงการทางพระก็ยินดี.

เรือนจำกลางบางขวางร่วมกับโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา 16 เม.ย. 2558 01:00 16 เม.ย. 2558 01:00 ไทยรัฐ


advertisement