วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งครอบครองงาช้างทางไปรษณีย์สะดวกรวดเร็ว

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 กำหนดให้ผู้มีงาช้างไว้ในครอบครองต้องนำงาช้างมาแจ้งการครอบครองที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน 90 วัน นับจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.2558 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 21 เม.ย.นี้ ทำให้มีผู้นำงาช้างมาแจ้งการครอบครองเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งครอบครองงาช้าง ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th  โดยกรอกแบบฟอร์มและวัดขนาด ชั่งน้ำหนัก พร้อมแนบภาพถ่ายงาช้าง ตามตัวอย่างที่กำหนดไว้ และนำเอกสารแจ้งการครอบครองมายื่นด้วยตนเอง โดยไม่ต้องนำงาช้างมาแสดงที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณี ที่ไม่สามารถมาแจ้งครอบครองด้วยตนเอง ณ สถานที่ดังกล่าว สามารถแจ้งทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.555 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900 ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 09- 8950-5436, 08-8206-1223, 09-9563- 6658, หรือ โทร.สายด่วน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง.

กรณี ที่ไม่สามารถมาแจ้งครอบครองด้วยตนเอง ณ สถานที่ดังกล่าว สามารถแจ้งทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.555 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900 ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 16 เม.ย. 2558 00:57 16 เม.ย. 2558 00:57 ไทยรัฐ