วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ระดมสมอง ร.ร.กวดวิชารับมือภาษี

ระดมสมอง ร.ร.กวดวิชารับมือภาษี

  • Share:

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับโรงเรียนกวดวิชา เพราะถือว่าเป็นการประกอบกิจการพาณิชย์เพื่อหากำไร อีกทั้งเวลานี้กรมสรรพากรจะยังไม่ได้กำหนดอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บจากโรงเรียนกวดวิชาว่าอยู่ที่อัตราร้อยละเท่าไร เพราะกฎหมายยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะเชิญโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่งทั่วประเทศ ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำระบบบัญชีของโรงเรียนกวดวิชา โดยจะมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาบรรยายให้ความรู้ อาทิ วิธีการเรียกเก็บภาษี การจ่ายเงินในนามนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เป็นต้น

“การจัดทำระบบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญ่ผมไม่ค่อยกังวล แต่จะห่วงโรงเรียนขนาดรองลงมา ที่เขาอาจจะยังทำระบบบัญชี รายรับ รายจ่ายที่ไม่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น จ่ายค่าน้ำค่าไฟ แต่สั่งจ่ายในนามบุคคลธรรมดา ทั้งที่ควรสั่งจ่ายในนามของโรงเรียนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นต้น ดังนั้น สช.จึงได้เชิญกรมสรรพากรมาอธิบายแก่เจ้าของโรงเรียนหรือผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง หากโรงเรียนกวดวิชาแห่งใดยังทำไม่ถูกจะได้เร่งแก้ไขให้ถูกต้อง ขณะเดียวกันเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ยังมีประเด็นอื่นๆที่กรมสรรพากรตั้งใจจะมาทำความเข้าใจด้วย” เลขาธิการ กช. กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้