วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศร.ประกวดกุลสตรี-ภาพถ่าย

นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” สศร.ได้รับมอบหมายให้จัดการประกวด กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกเป็นทูตทางวัฒนธรรม โดยจะเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวด จังหวัดละ 1 คน กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ชนะเลิศจะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท

ผอ.สศร.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สศร.ยังจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “สงกรานต์วิถีไทย” ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศส่งภาพความประทับใจช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาร่วมประกวดและเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคมให้แพร่หลาย โดยลักษณะผลงานต้องเป็นภาพถ่ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.นี้.

เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” สศร.ได้รับมอบหมายให้จัดการประกวด กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกเป็นทูตทางวัฒนธรรม โดยจะเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม 16 เม.ย. 2558 00:46 16 เม.ย. 2558 00:47 ไทยรัฐ