วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนเตี้ยล่อแหลม กับโรคเลือดหัวใจ

ผู้ที่มีรูปร่างค่อนข้างเตี้ย จะล่อแหลมกับการเป็นโรคของหลอดเลือด หัวใจมากกว่าผู้ที่มีรูปร่างสูงกว่า

มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ของอังกฤษ ได้ค้นพบสูตรในการศึกษาว่า ทุกระยะความสูงที่เสียไปทุกๆ 2 นิ้วครึ่ง จะทำให้ผู้นั้นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจง่ายขึ้นอีกร้อยละ 13.5 อย่างเช่น ผู้ที่สูง 5 ฟุต 6 นิ้ว หากเทียบกับผู้ที่สูงแค่ 5 ฟุต เฉลี่ยแล้วมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจง่ายขึ้นอีกมากกว่าร้อยละ 32

ศาสตราจารย์เซอร์ไลเรส ซามานี ผู้เป็นอาจารย์วิชาโรคหัวใจ ได้ยกประวัติขึ้นมากล่าวว่า เป็นที่ทราบกันมาตั้งเกือบ 60 กว่าปีแล้วว่า มีความเกี่ยวพันระหว่างความสูงกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจต่อกัน เพียงแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่า ความเกี่ยวพันนี้เกิดจากปัจจัยอื่น อย่างเช่น สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจไม่ดี หรือโภชนาการที่เป็นอยู่ในช่วงตอนเป็นเด็กของคนผู้นั้นด้วยหรือไม่

โรคหลอดเลือดหัวใจนับว่าเป็นโรคที่เป็นกันทั่วโลกมากที่สุดโรคหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอายุสั้นกว่าคนธรรมดาสามัญ สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจะตีบตันจากคราบไขมันที่จับอยู่ตามผนัง การจับก้อนของไขมันนี้ เมื่อไหลไปกับกระแสโลหิตอาจจะไปอุดตัน ทำให้หัวใจวายโดยฉับพลันขึ้นได้.

ผู้ที่มีรูปร่างค่อนข้างเตี้ย จะล่อแหลมกับการเป็นโรคของหลอดเลือด หัวใจมากกว่าผู้ที่มีรูปร่างสูงกว่า... 15 เม.ย. 2558 13:00 15 เม.ย. 2558 13:00 ไทยรัฐ