วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Tickets

ในบางประเทศ ผู้คนที่นั่นใช้คำว่า a return แทนคำว่า a return ticket ที่หมายถึง ตั๋วไปกลับ อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตั๋วกลับแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ เป็น a ticket that lets you go to a place and back again

หากท่านได้ยินฝรั่งพูดว่า I want to buy a return to Phuket. ก็หมายความว่า ผู้พูดต้องการจะซื้อตั๋วไปกลับกรุงเทพฯ- ภูเก็ต

แต่ถ้าเป็นคนอเมริกัน พวกนี้จะถนัดกับการใช้ว่า a round trip ticket ซึ่งก็มีความหมายเท่ากับ a return ticket หรือ a return เช่นเดียวกันครับ

ถ้า เดินทางไปกลับภายในวันเดียว ผมขอแนะนำให้ท่านซื้อ a cheap day return ซึ่งหมายถึง a return ticket that is cheaper than the usual price because you must return on the same day and cannot use it at the busiest times ตั๋วไปกลับที่ถูกกว่าตั๋วราคาปกติ เพราะคุณต้องกลับภายในวันนั้นเลย และไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ในช่วงที่มีคนใช้สูงสุด

ส่วน ตั๋วเที่ยวเดียว ก็ใช้ a single ticket หรือ a one—way ticket ซึ่งก็คือ a ticket that lets you go to a place but not back again ตั๋วที่ให้คุณไปเพียงขาเดียว

หากท่านต้องเดินทางไปกลับระหว่างที่พักไปมหาวิทยาลัยเป็นประจำ ผมขอแนะนำให้ท่านซื้อ a season ticket ซึ่งเป็นตั๋วที่ใช้ได้ทุกวันในระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจจะเป็นหนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน ฯลฯ

สมัยนี้ มี ตั๋วที่ท่านซื้อออนไลน์ และพิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเลย เราเรียกตั๋วประเภทนี้ว่า e—ticket ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

15 เม.ย. 2558 10:36 15 เม.ย. 2558 10:36 ไทยรัฐ