วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช้น้ำเปลือง

ใช้น้ำเปลือง

  • Share:

สังคมไทยเป็นสังคมนานาจิตตัง แม้แต่ประเพณีเล่นนํ้าสงกรานต์ก็ยังมองกันหลายแง่หลายมุม

กลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ขยายมหกรรมเล่นนํ้าสงกรานต์ให้ลากยาวต่อไปทั้งเดือน

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวเมืองไทย

อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าประเพณีสงกรานต์ไทยแท้แต่โบราณเล่นสาดนํ้าสงกรานต์เพียงวันเดียว

จึงไม่ควรบิดเบือนประเพณีไทยให้บิดเบี้ยวไปจากเดิม

ส่วนอีกกลุ่มเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติภัยแล้งรุนแรง นํ้าทุกหยดควรถนอมไว้ใช้ในยามจำเป็น

ไม่ควรเอานํ้าไปสาดทิ้งกันโครมๆ

“แม่ลูกจันทร์” เสนอให้สำนักงานสถิติแห่งชาติช่วยสำรวจการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าคนไทยใช้น้ำสาดใส่กันกี่หมื่น? กี่แสน? กี่ล้านคิว?ต่อปี?

คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำสำรองของประเทศไทย??

อนึ่ง ถ้าเอาปริมาณน้ำที่คนไทยสาดใส่กันฉลองสงกรานต์ไปให้ชาวนาปลูกข้าวจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นกี่ไร่? จะได้ข้าวเปลือกเพิ่มอีกกี่ตัน? คิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าใด?

จะได้หมดปัญหาคาใจกันซะที

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าการเล่นสาดน้ำฉลองสงกรานต์เป็นประเพณีที่ควรต้องสืบสานให้เป็นมรดกไทยตลอดไป

แต่การสาดน้ำสงกรานต์ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำของประเทศแต่ละปี

ปีไหนน้ำในเขื่อนเหลือมากก็เชิญสาดเล่นกันให้สะบึม

ปีไหนน้ำในเขื่อนเหลือน้อยก็สาดน้ำกันพอหอมปากหอมคอ

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทำให้ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มลดลงทุกปี สวนทางกับความ ต้องการใช้น้ำของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลจากการประปานครหลวงระบุว่า พ.ศ.2549 คนไทย 1 คน ใช้น้ำเฉลี่ย 36 ลิตรต่อวัน

ปัจจุบัน พ.ศ.2558 คนไทย 1 คน ใช้น้ำเฉลี่ยคนละ 48 ลิตรต่อวัน

สรุปว่า 10 ปีผ่านไป คนไทยใช้น้ำฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นคนละ 12 ลิตรต่อวัน

หรือเท่ากับคนไทย 1 คน ใช้น้ำเปลืองขึ้นถึง 4,380 ลิตรต่อปี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการเก็บน้ำสำรองของประเทศยังเท่าเดิม

การใช้น้ำปลูกข้าวปีละ 2 รอบ หรือ 3 รอบ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร

เช่นเดียวกับการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นๆทุกปีๆ

ปัญหาน้ำกำลังเป็นวิกฤติใหญ่คุกคามประเทศไทย

ถ้าไม่เร่งโครงการลงทุนแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบมูลค่า 3.5 แสนล้านบาทให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

อีกไม่เกิน 10 ปี คนไทยทั้งประเทศจะต้องเผชิญวิกฤติขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

“แม่ลูกจันทร์” จึงขอเรียกร้องพี่น้องชาวไทยร่วมมือร่วมใจประหยัดการใช้น้ำอย่างจริงจัง

ถ้าคนไทยทุกคนลดการใช้น้ำเพียง 1 ลิตรต่อวัน

จะประหยัดน้ำได้ถึง 65 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 1,950 ล้านลิตรต่อเดือน หรือ 23,725 ล้านลิตรต่อปี

โอ้วว์...ประหยัดน้ำไปได้เยอะนะคุณโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้