วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.จ่อเปิดหลักสูตร วิทย์ฯ-กีฬา หนุนการศึกษา 5 จชต.

ดุลลาภ ตาเล๊ะ

สพฐ. เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตร์-กีฬา” ในโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้” ต่อยอดให้ก้าวสู่ทีมชาติ

นายดุลลาภ ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” โดยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษากับเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนมีความพร้อมอย่างมากในการรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 นี้ รวมไปถึงด้านสถานที่มีการปรับปรุงสนามกีฬาและหอพัก พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า เด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรนี้ไป จะมีชีวิตที่ดีทั้งสังคมและสติปัญญาอย่างแน่นอน เพราะเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
  

“โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งผมก็คิดว่าจะเป็นโอกาสของเด็กบ้านเรา ที่จะนำความถนัดของหลายชนิดกีฬา ก็อาจจะเป็นช้างเผือกที่จะนำไปสู่ระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือนักเรียนสามารถที่จะไปเรียนต่อสายอื่นๆ ก็ได้ เพราะเราได้กำหนดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยยังคงยึดหน่วยกิตการเรียนเท่ากับสายวิทยาศาสตร์ แต่มีการเพิ่มหน่วยกิตด้านกีฬาเข้ามาอีก 12 หน่วย ทำให้พอเพียงที่นักเรียนจะนำไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในด้านแพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ซึ่งเราเปิดทั้งสิ้น 5 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, มวย และ ปันจักสีลัต บางกีฬาก็ยังไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ แต่บางชนิดกีฬาอย่างฟุตบอล และวอลเลย์บอลก็มีการสมัครกันเข้ามามาก ตอนนี้กำลังพิจารณาว่าอาจจะมีการยืดหยุ่นให้รับจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้ตามทักษะและศักยภาพของเด็กที่เข้ามาสมัคร”

นายดุลลาภ กล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดสอนคือ วิทยาศาสตร์ - กีฬา ซึ่งตอนนี้ในเรื่องของหลักสูตรก็เสร็จสิ้นไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยมีการประชุมร่วมกันในการร่างหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน และขณะนี้กำลังพัฒนาสถานที่ โดยพัฒนาสนามของทุกชนิดกีฬาที่เรามีอยู่แล้ว บนเนื้อที่ 60 ไร่ ให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น พร้อมเตรียมหอพักและครูผู้ดูแลด้วย
 
นายดุลลาภ กล่าวด้วยว่า นอกจากเรื่องความรู้ความสามารถในทักษะทางด้านกีฬาและวิชาการแล้ว ตนยังคาดหวังว่าจะสามารถผลิตนักเรียนที่มีจริยธรรมและคุณธรรมสูง ซึ่งเป็นหลักคำสอนของทั้งศาสนาพุทธ และอิสลามอันเป็น 2 ศาสนาหลักที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนอีกด้วย
 

โครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” นั้น จะมีสาระเพิ่มเติมด้านกีฬาใช้ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมด้วยการจัดโปรแกรมการเรียนสายวิทยาศาสตร์–กีฬา วางแผนไว้สำหรับเปิดสอนชั้น ม.4 ในโรงเรียนนำร่อง โดยมีชนิดกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ มวยไทย และปันจักสีลัต โดยมีการรับสมัครนักเรียน 80 คนจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับนักเรียนที่สนใจ ขณะนี้กำลังรับสมัครเพิ่มเติมรอบที่สอง ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน ใครสนใจสมัครได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับทุนการเรียนจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทันทีในเทอมแรกของปีการศึกษา 2558 และจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่อาชีพ เพื่อสร้างความชอบและความถนัด ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านการกีฬาต่อไป

สพฐ. เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตร “วิทยาศาสตร์-กีฬา” ในโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ต่อยอดให้ก้าวสู่ทีมชาติ ... 14 เม.ย. 2558 15:56 14 เม.ย. 2558 16:40 ไทยรัฐ