วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะคนกลับ กทม.ใช้บายพาส เลี่ยงผ่านใจกลางเมืองนครสวรรค์

ผอ.แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ แนะผู้ที่เดินทางจากภาคเหนือเพื่อกลับกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงตลาดปากน้ำโพ และสะพานเดชาติวงศ์ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง 1 – 2 ชั่วโมง เพราะการจราจรติดขัดมาก...

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2558 นายนรินทร์ สุวรรณธนะ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ว่า ในห้วงเวลาการเดินทางกลับจากภาคเหนือ หลังเทศกาลสงกรานต์ของผู้เดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะการเดินทางผ่านกลางเมืองนครสวรรค์ หรือตลาดปากน้ำโพ ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน จะประสบสถานการณ์รถติดไฟแดง 4-6 จุด ก่อนขึ้นสะพานเดชาติวงศ์ ติดคอขวดสะพานเดชาติวงศ์ เมื่อลงสะพานเดชาติวงศ์แล้วจะติดไฟแดงอีก 2 แห่ง รวม 7–9 จุด ก่อนพ้นตัวจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอแจ้งไปยังผู้ตั้งใจเดินทางผ่านนครสวรรค์ ทั้งรถที่มาจาก จังหวัดตาก กำแพงเพชร และพิจิตร พิษณุโลก ให้ออกเส้นทางเลี่ยงเมือง สายนครสวรรค์ - กำแพงเพชร หรือทางหลวงหมายเลข 122 จะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง.

ผอ.แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ แนะผู้ที่เดินทางจากภาคเหนือเพื่อกลับกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงตลาดปากน้ำโพ และสะพานเดชาติวงศ์ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง 1 – 2 ชั่วโมง เพราะการจราจรติดขัดมาก... 14 เม.ย. 2558 14:50 14 เม.ย. 2558 15:59 ไทยรัฐ