วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะผู้ผลิตสินค้าโอทอปปรับตัว ดันอันเม็ทดีมานด์ลุยตลาดโลก

นายรักชัย เร่งสมบูรณ์ อุปนายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้านและ ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ โอทอปของประเทศไทย มีการผลิตในรูปแบบเดิมๆทำให้เกิดภาวะล้นตลาด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน

ดังนั้น ภาครัฐ จึงต้องมีการวางแผนและจัดทำข้อมูลแนวโน้ม ความต้องการสินค้าโอทอป ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบการได้นำไปพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการพัฒนารูปแบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง แต่ยังไม่มีการผลิตออกมาวางจำหน่าย (อันเม็ท ดีมานด์) เช่น การผลิตขนมปังแครกเกอร์จากข้าวหอมมะลิไทยส่งไปขายยังสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ซึ่งมีความต้องการสินค้าประเภทนี้สูงมาก เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคที่แพ้กูลเตนจากแป้งสาลี เพราะหากสามารถดำเนินการได้ คาดว่าจะทำให้รายได้จากการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีการวางกลยุทธ์ในลักษณะนี้ได้สำเร็จในระยะยาว ในภาพรวมจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ของสินค้าโอทอป ให้มีรายได้แบบก้าวกระโดดหรือเพิ่มขึ้นอีก 30-40% จากมูลค่าโดยรวมปีละประมาณ 80,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันภาครัฐ ก็ต้องหามาตรการมาสนับสนุนด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การจัดหาแหล่งวัตถุดิบต้นทุนต่ำ แหล่งเงินทุนสำรอง และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถาวร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพราะต้องยอมรับว่า สินค้าโอทอปกำลังประสบปัญหาสินค้าค้างสต๊อกจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจาก การที่ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เน้นผลิตสินค้าขายดีเป็นหลัก และเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันทำให้ขายไม่ได้ราคา ในระยะยาว จึงประสบปัญหาขาดทุน ไม่สามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้.

นายรักชัย เร่งสมบูรณ์ อุปนายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้านและ ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ โอทอปของประเทศไทย 14 เม.ย. 2558 00:59 14 เม.ย. 2558 00:59 ไทยรัฐ