วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่อนหนังสือทวงถามร่าง พ.ร.บ.ยาหวั่นถูกดอง

ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ...ฉบับใหม่ว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับปรับปรุงที่เคยถูกภาคประชาชนและเภสัชกรทั่วประเทศออกมาคัดค้าน เนื่องจากบางมาตรายังมีข้อท้วงติง ปรากฏว่าเมื่อมีการเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับปรับปรุงดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกลับไม่ถูกผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ถูกตีกลับ โดยให้เหตุผลว่ายังมีข้อท้วงติงต่างๆ จนบัดนี้เรื่องมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าจะปรับแก้ใหม่อีกหรือไม่ ที่น่ากังวลคือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจมีการตัดเนื้อหาเรื่องโครงสร้างราคายาทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมาก

ภญ.นิยดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในร่าง พ.ร.บ.ยา ไม่มีการพูดถึงการควบคุมเรื่องการส่งเสริมการขาย ทั้งที่ปัจจุบันบริษัทยาออกกลยุทธ์การส่งเสริมการขายมากแต่กลับไม่มีการควบคุมดูแล และไม่มีการระบุถึงการเยียวยาผลกระทบจากการใช้ยา ทั้งที่ควรจัดตั้งเป็นกองทุนเยียวยาด้วยซ้ำ ขณะนี้ กพย.และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเตรียมทำหนังสือทวงถามไปยังรมว.สธ.ว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไร เพราะดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าเลย.

ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ...ฉบับใหม่ว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับปรับปรุงที่เคยถูกภาคประชาชน 14 เม.ย. 2558 00:53 14 เม.ย. 2558 00:53 ไทยรัฐ