วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทำคนกรุงรักษาวินัยจราจร

ทำคนกรุงรักษาวินัยจราจร

  • Share:

“รายงานพิเศษ”-เดินหน้ารณรงค์แม้อุบัติเหตุกรุงเทพฯลด

เทศกาลสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย จะพยายามรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชาติ เพื่อให้ตัวเลขของอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตลดลงเท่าที่จะทำได้

ทุกๆปีกรุงเทพมหานครก็พยายามรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในกรุงเทพมหานครให้ลดลงเช่นกัน....

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็เช่นกัน เมื่อสัปดาห์ก่อน อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม.ได้เปิดตัว “โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ” ภายใต้แนวคิด “คนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย” โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมรณรงค์อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในเขตกรุงเทพฯ (ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.57-5 ม.ค.58) เกิดรวม 23 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 22 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา...อุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 8 ผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 33.3 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 15.38 !!!!!

รองผู้ว่าฯ กทม.บอกว่า ถึงแม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯจะลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ก็ถือว่าการรณรงค์ยังไม่สำเร็จ เพราะยังมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ เช่น ขับรถเร็ว ฝ่าฝืนกฎจราจรและดื่มแอลกอฮอล์ โดยรถจักรยานยนต์จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ กทม.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวเพื่อตอกย้ำให้การขับขี่รถบนท้องถนนเกิดความปลอดภัย โดยเน้นปลูกฝังให้ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อหลีกเลี่ยงฐานความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกที่มักจะพบเห็น

การกระทำผิดได้บ่อยครั้ง อาทิ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด มีโทษปรับ 200-500 บาท หรือขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

ไม่สวมหมวกนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ 100 เมตร มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

การรณรงค์จะทำให้ผู้ใช้รถเห็นผลดีของการปฏิบัติตามกฎเพื่อลดการสูญเสีย เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย จะช่วยลดความเสี่ยงการกระเด็นออกนอกตัวรถถึง 6 เท่า คนที่สวมหมวกนิรภัยจะรอดตายมากกว่า 4 เท่าของคนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย

สิ่งที่ กทม.คาดหวังกับการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือ

ขอความร่วมมือจากประชาชนชาวกรุงเทพฯให้ตระหนักถึงการมีจิตสำนึก และมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เคารพกฎจราจร เพื่อให้ตนเองและคนที่เรารัก ไม่เป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุทางถนน

และเพื่อให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยสำหรับทุกคน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้