วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หม่อมหมู' อ้อนผู้สูงอายุ จัดรถทำฟันเคลื่อนที่เป็นของขวัญ

"หม่อมหมู" ย้ำ กทม.เล็งเห็นความสำคัญผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมดูแลครบวงจร มอบของขวัญ "รถทำฟันเคลื่อนที่" ยอมรับภาครัฐดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง ต้องอาศัยชุมชนช่วยกันดูแล...

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือที่เรียกกันว่าวันสงกรานต์ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันผู้สูงอายุมาโดยตลอด ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ได้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองและสังคม และมีศักยภาพพอที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ลูกหลาน ให้กับอนุชนคนรุ่นหลัง ถือว่าผู้สูงอายุเป็นแหล่งความรู้ เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมระบุ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ไม่ว่าเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม หรือทางด้านเศรษฐกิจ และขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเปิดศูนย์บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมทั้งพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตลอดจนเพิ่มความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการเพิ่มบริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์เป็น 30 คัน รวมถึงติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพิ่มเป็น 100 ตัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิที่พึงได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง เพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในปีนี้กรุงเทพมหานครมีของขวัญสำคัญให้แก่ผู้สูงอายุ คือ “รถทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ต้องใช้วีลแชร์ และจะจัดรถเช่นนี้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นรถที่สำนักอานามัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกแบบเอง ในส่วนเรื่องของตา เรื่องของต้อกระจก จะช่วยดูแลผู้สูงอายุเพิ่มอีก

"ภาครัฐจะไม่มีทางดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงนะครับ ดังนั้น เราต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชุมชน และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่างๆ ที่จะช่วยเป็นหูเป็นตา คอยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในระดับชุมชน ในระดับครัวเรือน ดังนั้น เราจึงเน้นเรื่องการเผยแพร่ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ให้สังคมในภาพรวมได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ขอบคุณมากนะครับ"

“หม่อมหมู” ย้ำกทม.เล็งเห็นความสำคัญผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมดูแลครบวงจร มอบของขวัญ”รถทำฟันเคลื่อนที่” ยอมรับภาครัฐดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง ต้องอาศัยชุมชนช่วยกันดูแล... 13 เม.ย. 2558 13:13 13 เม.ย. 2558 13:46 ไทยรัฐ