วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ครอบครัวร่มเย็น ช่วยสร้างชาติให้เข้มแข็ง

ทุกวันที่ 14 เมษายนของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัด “วันแห่งครอบครัว ประจำปี 2558” โดยชวนครอบครัวร่มเย็นตัวอย่างร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง ในการเสวนาเรื่อง “ความปรองดอง...เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว” ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

เริ่มจากครอบครัวนายกิตติ์ธเนศ เป็นเอก-ชนะศักดิ์ คุณพ่อ “น้องธันย์–ณิชชารีย์” นักเรียนไทยที่เกิดอุบัติเหตุตกรางรถไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว จนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้าง น้องธันย์เล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นว่า ทำให้เธอได้รู้ว่า คนสำคัญที่สุดในชีวิตคือพ่อแม่และคนในครอบครัว นอกจากกำลังใจจากพ่อแม่แล้ว พี่สาวยังคอยอยู่เคียงข้างพาไปเที่ยว เธอรู้ดีว่าพ่อแม่เครียดกับสิ่งที่ประสบ แต่เธอก็จะยิ้มให้กำลังใจทุกคนรวมทั้งตัวเอง ขณะที่คุณพ่อกิตติ์ธเนศมองโลกในมุมบวกว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับครอบครัว เหมือนได้ถูกรางวัลที่ 1 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือด้วยการให้ขาเทียมที่ดีที่สุดแก่น้องธันย์ และยังทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของน้องธันย์อีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสทำให้น้องธันย์ได้เป็นวิทยากรให้ชุมชนต่างๆ ได้ออกไปช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้ประสบการณ์อันมีค่าในชีวิต ซึ่งถ้าเราคิดดี ทำดี สังคมมีความสุข ครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นร่มเย็น

ส่วนครอบครัว นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบครัวที่เสียสละทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เล่าถึงความอบอุ่นในครอบครัวและการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนต่างศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ไม่ได้เกิดอุปสรรคแต่อย่างใด เพราะทุกศาสนาล้วนมีหลักคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน ส่วนการเลี้ยงลูกก็มีการใช้ไม้เรียวบ้าง ศาสนาอิสลามให้ตีได้เฉพาะที่ ไม่ให้ตีที่หน้า เมื่อลูกโตขึ้นก็เลี้ยงด้วยเหตุผล จนสำเร็จการศึกษาและเข้ามาสานต่อธุรกิจของครอบครัว โดยมีภรรยาทำหน้าที่คอยดูแลทุกคนในครอบครัวให้อยู่กันอย่างมีความสุขและอบอุ่น นายสุริยายังกล่าวด้วยว่า ทุกปีในช่วงถือศีลอด ตนจะแบ่งเงิน 2% ช่วยศาสนิกชนในชุมชน ซึ่งตนมีความสุขกับการทำงาน สร้างความรู้สึกให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องว่า มุสลิมไม่ได้ดุร้ายอะไรเลย มุสลิมมีความอ่อนโยน รักใคร่เพื่อนมนุษย์ทุกคนและครอบครัว ด.ต.พิชัย จริงจิตร เดิมประกอบอาชีพรับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนอยู่แนวหน้า ต่อมาได้ลาออกจากราชการเพื่ออยู่กับครอบครัว และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) มีผลการดำเนินงานเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่รักของคนในชุมชน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัล ศพค. ดีเด่นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 4 ปีซ้อน

ด.ต.พิชัยพูดถึงการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นว่าตลอด 33 ปีที่ สร้างครอบครัวกับภรรยาจนมีลูก 4 คน ไม่เคยมีปัญหาในครอบครัวเลย เพราะ ตนคิดเสมอว่า คนเรา อยู่ด้วยกันเพื่อให้ ไม่ได้คิดหวังอะไรตอบแทน เมื่อครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์ก็มาช่วยเหลือสังคมให้มีความเข้มแข็งได้อีกทางหนึ่ง.

ทุกวันที่ 14 เมษายนของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว 13 เม.ย. 2558 11:00 13 เม.ย. 2558 11:01 ไทยรัฐ