วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รู้ด้วย ช่วยกัน

รู้ด้วย ช่วยกัน

โดย สหบาท
14 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง

ตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง “ให้เพื่อนรู้ด้วย ให้เพื่อนช่วยกัน” ระหว่าง สตม. โดย พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผบก.ตม.4 กับตำรวจภูธรภาค 4 โดย พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ ผบช.ภ.4 และ พล.ต.ต.กรกต สาริยา รอง ผบช.ภ.4

โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจเอกสารเดินทางของบุคคลและพาหนะให้แก่ตำรวจในสังกัด ภ.4 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางสุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมืองมายังพื้นที่ชั้นใน

ให้สามารถตรวจเอกสารการเดินทางของคนต่างด้าวในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

สืบเนื่องมาจาก บก.ตม.4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 13 ด่านตรวจคนเข้าเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำความผิดของคนต่างด้าวภายหลังการเปิดเสรีอาเซียน ด้วยสภาพภูมิประเทศพื้นที่ชายแดนยาวติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีช่องทางธรรมชาติจำนวนมาก ยากต่อการสกัดกั้นและควบคุมดูแลของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

แตกต่างจากหน่วยงานตำรวจภูธรในพื้นที่ มี “จุดแข็ง” ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดอาชญากรรมทั่วพื้นที่ สามารถดำรงการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง มีความชำนาญในพื้นที่และทราบเส้นทางหลบหนีของกลุ่มอาชญากร

ถึงกระนั้น ตำรวจท้องที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อ กระแสอาเซียน เตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติต่างภาษามากขึ้น

การเลือกใช้แนวทางในการปฏิบัติโดยการบูรณาการสรรพกำลังและถ่ายทอดความรู้ในภารกิจตรวจคนเข้าเมืองที่จำเป็นเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดชายแดน หรือพื้นที่ชั้นในก็ตาม ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท้องที่

ช่วยสกัดกั้นบุคคลไม่พึงประสงค์ ไม่ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำความผิดของคนต่างด้าว

ถึงเป็นภารกิจรับผิดชอบร่วมกันที่ควรต่อยอดไปทั่วทุกพื้นที่.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้