วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เที่ยวไทยมากกว่าไปนอก

เที่ยวไทยมากกว่าไปนอก

  • Share:

ผลสำรวจเผยคนวางแผนเที่ยวสงกรานต์

ศูนย์วิจัย “วิทยาลัยดุสิตธานีโพลล์” หรือ DTC POLL เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าคนวางแผนเที่ยวช่วงสงกรานต์ ส่วนใหญ่นิยมเที่ยวในประเทศมากกว่าต่างประเทศ และเห็นว่าการห้ามดื่มสุราก่อนขับช่วยลดอุบัติเหตุลงได้มากที่สุด

นางนิภาพร ไชยวรรณ ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย “วิทยาลัยดุสิตธานีโพลล์ หรือ DTC POLL” ได้ทำหน้าที่สำรวจประชามติ วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการศึกษา โดยมีผล “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์” จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 266 คน โดยการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2558 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.29 วางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยร้อยละ 59.02 วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวภายในประเทศ และร้อยละ 5.26 จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ อย่างไรก็ดี มีประชาชนอีกร้อยละ 35.72 ที่ยังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปที่ใดๆ เลย

ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้ที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่วนมากจะออกเดินทางในวันที่ 10 เมษายน 2558 ร้อยละ 43.96 รองลงมาจะออกเดินทางในวันที่ 9 เมษายน ร้อยละ 19.78 และส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 67 รองลงมาจะเดินทางโดยรถประจำทางปรับอากาศ ร้อยละ 12.81

และจากคำถามที่ว่า “เมื่อนึกถึงสงกรานต์ ท่านนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรก” ประชาชนส่วนมาก ร้อยละ 27.02 ตอบว่า นึกถึง “การเล่นสาดน้ำ” รองลงมา ร้อยละ 19.84 ตอบว่า นึกถึง “การจราจรติดขัด” และ ร้อยละ 12.65 ตอบว่า นึกถึง “ความสนุกสนาน”

สำหรับความพยายามในการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.18 มีความเห็นว่า สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ โดยการ “ห้ามดื่มสุราก่อนขับรถ” ร้อยละ 41.67 รองลงมา คือ “ตั้งด่านตรวจให้มากขึ้น” ร้อยละ 21.05 และ “ห้ามขายสุรา” ร้อยละ 19.74

ส่วนการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.39 มีความเห็นว่า สามารถแก้ไขได้ โดยการ “จัดบริการขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพมากขึ้น” ร้อยละ 52.26 รองลงมา คือ “กระจายจำนวนรถยนต์ที่วิ่งบนทางหลวง” ร้อยละ 27.64 และ “ตัดถนนเพิ่มขึ้น” ร้อยละ 11.56

เมื่อถามความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.42 มีความเห็นว่าทางราชการควรเสนอแนะให้ประชาชนทยอยกันออกเดินทาง โดยผู้ที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ไกลมาก มากกว่า 600 กิโลเมตร ขอให้ออกเดินทางตั้งแต่ก่อน 05.00 น.

ส่วนผู้ที่มีจุดหมายปลายทางไม่ไกลมากนัก ประมาณ 400-600 กิโลเมตร ให้เริ่มออกเดินทางในช่วงเวลา 06.00 ถึง 08.00 น. ร้อยละ 60.72 และผู้ที่มีจุดหมายปลายทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร ให้ออกเดินทางในเวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไป ร้อยละ 60.56

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้