วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาคเอกชนแห่ร่วมลดใช้ไฟฟ้า เรคกูเลเตอร์ชวนลดใช้ช่วงพีค

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าครั้งที่ 1 ปี 58 เพื่อบริหารความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าในช่วงเหตุการณ์แหล่งก๊าซยาดานาและซอติก้าหยุดผลิตวันที่ 10-27 เม.ย. มีภาคเอกชนจากทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 800 ราย โดยมียอดเสนอลดใช้ไฟฟ้าสูงสุด 660 เมกะวัตต์ เกินเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ที่ 500 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 54 เป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้ตั้งเป้าหมายกำลังไฟฟ้าที่ลดได้ 500 เมกะวัตต์ สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และกำหนดปริมาณรับสมัครไว้ที่ 700 เมกะวัตต์ โดยกำหนดคาบเวลาดำเนินมาตรการคือ 10.00-12.00 น. 14.00-17.00 น. และ 19.00-22.00 น. ของวันที่ 10, 17, 18 และ 20 ของเดือน เม.ย. ซึ่งผลการรับสมัครปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยมี ยอดเฉลี่ยเสนอลดใช้ไฟฟ้าในทุกช่วงเวลาเกินกว่า 500 เมกะวัตต์

นายวีระพล กล่าวว่า ประชาชนก็สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้ามีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ช่วง เม.ย.ของทุกปีได้เช่นกัน ซึ่งโครงการนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรคกูเลเตอร์จึงต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าครั้งที่ 1 ปี 58 เพื่อบริหารความต้องการใช้กำลังไฟฟ้า 13 เม.ย. 2558 00:59 13 เม.ย. 2558 00:59 ไทยรัฐ