วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวแผนอุตสาหกรรมภาพยนตร์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ตนได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในปี 2559 ซึ่งในส่วนของ วธ.ได้จัดทำแผนดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยแผนจะสอดคล้องกับ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปก่อนนี้แล้ว ในเบื้องต้นได้เสนอ 8 โครงการ 15 กิจกรรม และ 43 กิจกรรมย่อย และจะของบประมาณทั้งหมด 110 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะนำเสนอรายละเอียดแผนงานและงบประมาณต่อ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไป.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ตนได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในปี 2559 13 เม.ย. 2558 00:50 13 เม.ย. 2558 00:50 ไทยรัฐ