วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟดูดมหันตภัยในสงกรานต์

ไฟดูดมหันตภัยในสงกรานต์

  • Share:

“รายงานวันจันทร์”-“ปาร์ตี้โฟม”กับคำเตือนคำแนะนำจาก สจล.

ห้วงเวลาของการเฉลิมฉลองสงกรานต์ ปี 2558 ได้เริ่มขึ้นแล้ว บรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนาน ผู้คนได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน หลายคนได้กลับไปเยี่ยมบ้านในต่างจังหวัด แต่ในอีกมุมหนึ่งสงกรานต์ยังแฝงไว้ด้วยอันตรายถึงชีวิตจากมหันตภัยไฟดูด

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เทศกาลฉลองปีใหม่ไทย 2558 จะสะดุดตากับป้ายโฆษณาที่เชิญชวนเล่นน้ำสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม ที่กำลังเป็นที่นิยมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งนับเป็นเรื่องน่าห่วงใยกับความเสี่ยงต่อการเกิดโศกนาฏกรรมจากไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจรในเครื่องเล่นประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีเหตุร้ายหลายครั้งที่ผู้ประกอบการและผู้จัดงานต้องป้องกันแก้ไข

รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ข่าวอันตรายจากไฟฟ้าดูดที่เป็นข่าวสงกรานต์ในปีที่ผ่านมา มี 14 เม.ย.57 ปาร์ตี้โฟมที่พิจิตร เกิดเหตุไฟช็อตเด็กชายตาย 1 โคม่า 1 ในงานเทศกาลสงกรานต์ที่อาคารน้ำตก หาดทรายเทียมบริเวณบึงสีไฟ อ.เมือง และ 16 เม.ย.57 เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะหาดแม่น้ำน่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ เปิดน้ำให้ประชาชนเล่นสงกรานต์กลับถูกไฟดูดดับคาที่

รศ.ดร.วีระเชษฐ์กล่าวถึงสาเหตุไฟรั่วจากอุโมงค์น้ำ หรือปาร์ตี้โฟม ว่า อุปกรณ์ฉีดน้ำ ราวสายน้ำหรือการฉีดสร้างโฟม มักจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน หากสายไฟหรืออุปกรณ์ที่มีฉนวนแตกหรือฉีกขาด หรือแช่น้ำก็มีโอกาสเกิดไฟรั่ว

รวมทั้งการติดตั้งที่มีความเสี่ยงและไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย เช่น การวางสายติดกับโครงโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า การเชื่อมต่อที่หลวม หรือเปลือย ล้วนเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรได้ รวมทั้งการออกแบบที่ขาดจิตสำนึกต่อชีวิตของผู้คน เช่น ขาดระบบป้องกันไฟรั่วหรือตัดไฟ

ผู้ออกแบบและติดตั้งจะต้องเข้าใจหลักความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างแท้จริง และต้องมีการทดสอบการทำงานของเครื่องมือและระบบทุกครั้ง เช่น ระบบเครื่องตัดไฟรั่วต้องมีการตัดไฟ ขนาดกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน 30 mA (มิลลิแอมป์) และต้องตัดไฟได้ภายในระยะเวลา 0.04 วินาที เมื่อมีไฟรั่วขนาด 5 เท่าของพิกัด (หรือที่ 150 mA) มาตรฐาน มอก.909 การติดตั้งสายดินที่ถูกต้องตามหลักการจะช่วยเบี่ยงเบนกระแสผ่านลงดิน ลดกระแสไฟฟ้าที่จะผ่านร่างกายในกรณีเกิดไฟรั่ว

รวมทั้งการแยกระบบกราวนด์ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ระบบตัดต่อไฟฟ้าต้องถูกสังเกตเห็นได้ง่ายและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หากเกิดกรณีไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอให้ผู้จัดงานเทศกาลสงกรานต์และงานรื่นเริงทั้งหลาย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาร่วมงานเป็นหลัก และมีข้อแนะนำให้ท่านตรวจสอบขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.ระบบไฟฟ้าจะต้องออกแบบโดยวิศวกรไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การออกแบบต้องมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและลัดวงจร รวมทั้งติดตั้งระบบความปลอดภัยจากสายดิน หรือการแยกกราวนด์ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีสภาพดี ไม่มีการเสื่อม แตกหัก หรือหมดสภาพ เช่น สายไฟไม่แตกหรือเปลือย งดการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โครงโลหะ พื้นดินหรือแช่น้ำ เป็นต้น

2.ผู้จัดงานต้องมีการตรวจสอบการทำงานของระบบและเครื่องมือว่ามีความพร้อมต่อการใช้งาน และจะต้องมีการทดสอบการทำงานจริง

3.ผู้จัดงานต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจการทำงานกำกับดูแลงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา สามารถตัดระบบไฟทั้งแบบอัตโนมัติและใช้คนตัดได้ทันที

4.ผู้จัดงานต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้และได้รับการฝึกในการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ต้องทำทันทีในการช่วยผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกมา ขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลก็จะต้องทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนตลอดเวลา จนกระทั่งถึงมือแพทย์

แต่ จะเป็นไปได้ไหม หากจะงดจัดการบันเทิงในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายของไฟฟ้าในเทศกาลสงกรานต์!!!!!

คุณอาจสนใจข่าวนี้