วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลสะท้อนผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานไปหา-รดน้ำดำหัว

โพลสะท้อนผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานไปหา-รดน้ำดำหัว

  • Share:

"สวนดุสิตโพล" เปิดเผยผลสำรวจก่อนวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย. พบว่า อยากให้ลูกหลานกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาและรดน้ำดำหัว พร้อมชมรัฐบาลเด็ดขาดเข้มแข็ง...

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. มีรายงานว่า สวนดุสิตโพลได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,034 คน ระหว่างวันที่ 6-11 เม.ย. 2558 หัวข้อเกี่ยวกับวันผู้สูงอายุ 13 เม.ย. ที่กำลังจะมาถึง โดยประเด็น "ผู้สูงอายุคิดอย่างไรกับสังคมไทยวันนี้" พบว่า 80.85% มองว่าแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีน้ำใจ 77.76% มองว่า เป็นสังคมป่วย เสื่อมโทรม อยู่ยากขึ้น ไม่ปลอดภัย ภัยต่างๆ มีมากขึ้น และ 74.47% มองว่า น่าเป็นห่วง คนขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแตกแยก 

ประเด็น "ผู้สูงอายุคิดอย่างไรกับสภาพเศรษฐกิจวันนี้" พบว่า 84.24% มองว่าข้าวของแพง สินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นราคา 66.05% มองว่า คนไม่กล้าจับจ่าย ซื้อของน้อยลง ประหยัดมากขึ้น และ 60.25% มองว่า ค้าขายการลงทุนไม่ดี ต้องพึ่งพาต่างชาติ 

ต่อมาประเด็น "ผู้สูงอายุคิดอย่างไรกับการเมืองไทยวันนี้" 72.82% มองว่า อยู่ในช่วงการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 71.57% มองว่า สงบมากขึ้น ไม่วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา และ 70.79% มองยังคงแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก มุ่งหวังอำนาจและผลประโยชน์ ส่วนประเด็น "ผู้สูงอายุคิดอย่างไรกับรัฐบาลวันนี้" พบว่า 78.63% มองว่า เด็ดขาด เข้มแข็ง สามารถควบคุมดูแลสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี 75.92% มอว่า ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจดี มีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และไม่ใช่มืออาชีพ และ 73.11% มองว่า ถูกกดดัน ถูกจับตามองจากหลายฝ่าย ผลงานบางอย่างยังไม่ชัดเจน

สำหรับประเด็น "สิ่งที่ผู้สูงอายุอยากบอกวันนี้" พบว่า 82.21% คือ อยากให้ลูกหลานกลับบ้าน อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ 79.21% คือ  เพิ่มสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ มีกฎหมายคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ และ 68.86% คือ อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข เจริญรุ่งเรือง คนไทยรักและสามัคคีกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้