วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โอกาสที่จะปราบโกงกิน

โอกาสที่จะปราบโกงกิน

  • Share:

บัญชีรายชื่อข้าราชการ 100 คน ที่ถูกกล่าวหาพัวพันการทุจริต ถึงมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียบร้อยแล้ว ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. และประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า มีรายชื่อข้าราชการระดับผู้ใหญ่มาก ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปก็มี และยืนยันว่าถ้าผิดต้องถูกปลดออก และดำเนินคดีอาญาด้วย

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปูดข่าว เรื่องข้าราชการผู้ใหญ่พัวพันการทุจริตเป็นครั้งแรก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าตกใจ และอาจทำให้ประชาชนเสื่อมความเชื่อถือข้าราชการ อันที่จริงข้าราชการผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวหาเรื่องทุจริต น่าจะมีมากกว่าร้อยคน แต่อาจจะยังไม่ถูกตรวจสอบ หรือตรวจยังไม่เจอ

ผลการสำรวจความเห็นประชาชน ล้วนแต่ยืนยันว่า มีการทุจริตกันอย่างเอกอัครมโหฬาร เป็นการสมคบคิดกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจโพลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินพิเศษให้ข้าราชการและนักการเมือง ตั้งแต่ 26–35% จึงอาจทำให้รัฐเสียหายปีหนึ่งๆถึงกว่า 3 แสนล้านบาท

ในขณะนี้ ประเทศไทยปลอดจากนักการเมือง (อาชีพ) ชั่วคราว เพราะรัฐประหารมีแต่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนนักการเมือง จึงเป็นการปกครองของข้าราชการ และโดยข้าราชการโดยแท้ แต่ก็ยังมีเรื่องทุจริต คำกล่าวที่ว่า ถ้าไม่มีนักการเมือง จะไม่มีการทุจริต จึงพิสูจน์ชัดเจนว่าไม่จริง ถึงจะมีแต่ข้าราชการและนักธุรกิจ การทุจริตโกงกินก็ยังดำเนินต่อไป

การทุจริตหรือไม่ทุจริต อาจไม่ เกี่ยวกับอาชีพโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการ เมื่อมีโอกาสมักจะโกงกิน “โอกาส” อาจรวมถึงการมีตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง มีช่องโหว่ของกฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายตามระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรค เล่นพวกค้ำจุนอยู่ และระบบการตรวจสอบที่ไร้ประสิทธิ- ภาพ หรือถูกแทรกแซง

จึงไม่ต้องแปลกใจ ในบางยุคบางสมัย ผู้มีอำนาจที่ชาญฉลาดบางคน จึงใช้อำนาจการเมือง บวกกับอำนาจการเงิน เข้าแทรกแซงและครอบงำองค์กรตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ หรือแม้แต่วุฒิสภาที่มาจากเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของตนหรือพวกพ้องอย่างตรงไปตรงมา อันอาจทำให้สามารถโกงกินได้โดยเสรี ไม่มีตรวจสอบ

ส่วนรัฐบาล คสช.ประกาศ ชัดเจนว่า เหตุผลที่ต้องยึดอำนาจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และวางแผนปฏิรูปประเทศ แต่การปฏิรูปทุกด้าน จะต้องสอดแทรกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ด้วย รายชื่อข้าราชการระดับสูงนับร้อยคน ประกอบกับการมีอำนาจเด็ดขาด จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความสามารถในการปราบปรามการโกงกิน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้