วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนแก่ก็มีหัวใจ

คนแก่ก็มีหัวใจ

  • Share:

สุขสันต์วันสงกรานต์ เบิกบาน ปีใหม่ไทยขอความสุขสวัสดีมีโชคชัย จงบังเกิดแด่พี่น้องชาวไทยทั่วกัน ทุกท่านเทอญ

ก่อนอื่น ขอต้อนรับนางสงกรานต์ใหม่ ที่จะเข้าเวรต่อไปอีก 1 ปี

เธอมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวาถือตรีศูล หัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จนั่งบนหลังสุกร

ตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า “นางรากษสเทวี” โผล่มาทีไรต้องเกิดเรื่องใหญ่ทุกที

ข้อสำคัญ การที่นางรากษสเทวี โปรดเสวยโลหิตเป็นเมนูประจำยิ่งสร้างความเสียวเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

ปีนี้ โหรทำนายว่าจะเกิดเหตุรุนแรงเลือดตกยางออกบาดเจ็บล้มตาย จะเกิดวิบัติภัยอันตราย ข้าวยากหมากแพง โจรผู้ร้ายชุกชุม ตั้งแต่หัวปียันท้ายปี

...หมอดูทายว่าร้าย อาจกลายเป็นดีก็ได้นะคุณโยม

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า บ้านเมืองจะร้ายหรือดี ไม่ได้อยู่ที่เทวดา นางฟ้านางสงกรานต์

แต่อยู่ที่คนเรานี่แหละจะทำให้เป็นอย่างไร

วิกฤติการเมืองแก้ไขได้ ถ้าคนไทยสามัคคีปรองดอง

วิบัติภัยธรรมชาติลดความรุนแรงได้ ถ้าเตรียมป้องกันอย่างดี

อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาทซะอย่างเดียว

อนึ่ง วันนี้ (13 เม.ย.) นอกจากเป็นวันปีใหม่ไทย ยังเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี”

ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

เนื่องจากจำนวนประชากรไทยอายุเกิน 60 ปี สูงเกิน 14 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศรวมกัน

และอีกไม่เกิน 30 ปี ผู้สูงอายุของไทยจะสูงเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร

เมื่อถึงจุดๆนั้น ประชากรไทยทุก 100 คน จะเป็นเด็ก 30 คน คนแก่ 30 คน

เหลือประชากรวัยทำงานไม่ถึง 40 คนเท่านั้นเอง

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด พบว่าประชากรผู้สูงอายุ 1 ใน 3 ราย มีรายได้ไม่พอเลี้ยงตัวเอง

จะหวังพึ่งเบี้ยคนชราที่รัฐบาลจ่ายเป็นขั้นบันได (600 บาทถึง 1,000 บาทต่อเดือน) ก็ไม่พอ

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายประชาชนเสนอให้รัฐบาลยกระดับเบี้ยยังชีพคนชราเป็น “ระบบบำนาญคนชรา”

เพื่อให้ประชากรผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิได้รับบำนาญจากรัฐพอเลี้ยงชีวิตรอดไปได้จนกว่าจะตาย

โดยเสนอให้รัฐบาลจัดสรรรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นภาษีมรดก และภาษีที่ดิน จัดตั้งเป็น “กองทุนบำนาญคนชรา”

“แม่ลูกจันทร์” ลองเคาะตัวเลขเล่นๆ สมมติว่ามีประชากรผู้สูงอายุ 15 ล้านคน ได้รับบำนาญคนละ 3,000 บาทต่อเดือน

รัฐบาลจะต้องจ่ายบำนาญคนชราประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทต่อเดือน หรือ 5.4 แสนล้านบาทต่อปี

ถ้าเทียบอายุเฉลี่ยคนไทยที่ 75 ปี ประชากรผู้สูงอายุ 1 คน จะได้รับบำนาญจากรัฐเป็นเวลา 15 ปี หรือ 180 เดือน

หรือเป็นเงิน 5.4 แสนบาทต่อคน

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยว่าโครงการบำนาญคนชราเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ

แต่รัฐบาลคงไม่มีปัญญาหาเงินจ่ายบำนาญคนชราถึง 4.5 แสนล้านบาทต่อปี

โครงการบำนาญคนชราจึงต้องฝันค้างต่อไปด้วยประการฉะนี้แล.


“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้