วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนามบินสมุย เข้มงวดความปลอดภัย ห้ามจอดรถค้างคืน

สนามบินสมุยเพิ่มความเข้มงวด มาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน คอยดูแล งดให้บริการจอดรถค้างคืน...

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. น.ส.ณัฏฐ์ชยธร ณัฐสุดานิจวิภา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสมุย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจากระดับปกติขึ้นเป็นระดับที่มีความเข้มงวดในการรักษาปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เกาะสมุย โดยมีมาตรการตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกท่าอากาศยานฯ ทุกคัน ปรับมาตรการและพื้นที่ให้บริการลานจอดรถ โดยยกเว้นการจอดรถในพื้นที่ประชิดอาคาร และงดให้บริการจอดรถค้างคืนในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานฯ

ในส่วนอาคารผู้โดยสาร ได้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและใช้มาตรการเฝ้าระวังพื้นที่รอบนอกของท่าอากาศยานฯ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมทีมงานเฉพาะด้านเฝ้าระวังผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องที่ เช่น ตำรวจ ทหาร หน่วยสุนัขดมกลิ่นอาวุธและวัตถุระเบิด (K9) เพื่อช่วยเฝ้าระวังและป้องกันเหตุ ในส่วนของการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องได้มีการเพิ่มความเข้มงวดให้เป็นระดับสูงสุด และประสานงานกับสายการบินต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสมุย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน

ทั้งนี้ การยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารเป็นอย่างดี และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉิกท่าอากาศยานสมุย คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทีมประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตัวในการเดินทาง ณ ท่าอากาศยานสมุย พร้อมยืนยันการให้บริการด้านการบินที่ท่าอากาศยานสมุย ยังคงเป็นไปตามปกติ.

สนามบินสมุยเพิ่มความเข้มงวด มาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน คอยดูแล งดให้บริการจอดรถค้างคืน... 11 เม.ย. 2558 17:07 11 เม.ย. 2558 17:24 ไทยรัฐ