วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรื่องเงินๆทองๆ

เรื่องเงินๆทองๆ

โดย เพลิงมรกต
12 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

เรื่องสั้นวันอาทิตย์วันนี้เป็นข้อข้องใจสงสัยในความไม่โปร่งใสของการบริหารงานบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มออมทรัพย์ ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ถูกต้อง

เรื่องแรก...ชาวบ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ข้องใจการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวฝาย

ชาวบ้านเข้ามาเป็นสมาชิกหวังได้รับการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่การบริหารงานไม่โปร่งใส ขูดรีดสมาชิก

คิดดอกเบี้ยแพง

การปล่อยเงินกู้ก็ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนดให้กู้ได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท บางรายกู้ได้ 10,000 บาท บางราย 30,000 บาท บางรายได้ 100,000 บาท ในขณะที่บางรายกู้ไม่ได้

นอกจากนี้ ยังไม่ยอมปันผลให้กับสมาชิกที่กู้เงิน ให้เฉพาะคนที่ไม่กู้

เงินสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ รายละ 500 บาทและเงินฝากสัจจะ ไม่มีการแจกแจงว่ามียอดเท่าไร ฝากบัญชีอะไรไว้

เรื่องที่สอง...กลุ่มแม่บ้านสตรีตำบลรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สงสัยในกองทุนให้กู้ยืม เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกนำเงินมาลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้

แต่การกู้ต้องผ่านกรรมการกลุ่ม ทำให้บางคนกู้ยากกู้เย็น ไม่ได้สักที เอกสารไม่ครบถูกคัดออก ยื่นไปใหม่ก็ต้องไปต่อคิวรอใหม่

ขณะที่คนใกล้ชิดกับผู้ที่มีอำนาจอนุมัติกู้กันได้ง่ายๆเอกสารไม่ครบก็รอได้

เรื่องที่สาม...ตำรวจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอ่างทอง ร้องเรียนว่า การกู้เงินสหกรณ์ยุ่งยากมาก กรอกแบบฟอร์มมาก่อนไม่ได้ ต้องมาเขียนใหม่ที่สหกรณ์ คนกู้คนค้ำต้องมาด้วยกัน ต้องลางาน เสียเวลา เสียเงินค่ารถค่าข้าว

การเก็บเงินค่าประกันเงินกู้ กรณีกู้เงินล้านบาทขึ้นไปต้องเสียครั้งแรก 6-7 หมื่นบาท นอกจากนี้ยังเก็บรายปี ปีละ 3 พันบาท ถ้ากู้ 15 ปีก็เท่ากับจะต้องถูกเก็บอีก 4.5 หมื่นบาท

รวมแล้วเป็นแสน

ผลตอบแทนเอาเปรียบผู้ประกันมาก เพราะได้รับเงินตามจำนวนหนี้สินที่เหลือเท่านั้น และหากกู้ใหม่ก็ไม่ได้รับเงินประกันที่ทำไว้ในการกู้ครั้งก่อนคืน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์กับนายตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่ในการปล่อยเงินกู้ 4-5 นาย ร่ำรวยอู้ฟู่

ส่วนสมาชิกสหกรณ์มีแต่จนลง.

“เพลิงมรกต”
pluengmorakot@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้