วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 12/04/58

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ เป็น 3 ทีมเยาวชนต้นแบบ จากการประกวดโครงการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 “โตโยต้าเมืองสีเขียว” โดย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พาน้องๆไปดูงาน

การดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศญี่ปุ่น

เริ่มจากทีมชนะเลิศ มัส...น.ส.มัสรียา หยาหลี เร๊าะห์...น.ส.จิตรกัญญา ลาโหยด ซี...นายฟารีซี หลีเส็น และ ฟาร์...น.ส.อาริษา มาลิน ร.ร.ควนโดนวิทยา จ. สตูล จาก “โครงการเราควนโดนวิทยา ร่วมพลัง สู่ความหวังสังคมคาร์บอนต่ำ” โดย น้องมัส เป็นตัวแทนของกลุ่มเล่าว่า “เราพบว่าภายในโรงเรียนมีการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี จึงคิดกระบวนการการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เริ่มจากคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก และโฟม การนำเศษผักเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะทุกวันศุกร์ นำเงินรายได้จากการขายขยะเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน รณรงค์ให้นักเรียนเดินเท้าหรือปั่นจักรยานมาโรงเรียน การใช้จักรยานปั่นน้ำรดต้นไม้แทนเครื่องสูบน้ำ การปลูกป่า เป็นต้น

ขณะที่ทีมรองอันดับ 1 จาก ร.ร.หนองจอกพิทยานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อินอาม...น.ส.ศกุนตลา หวังบู่ ซุ้ลกิฟลี่...นายอานนท์ ซูโอ๊ะ ยานา...น.ส.กฤตยาณี ผันผาย และ เบศ...นายนฤเบศ สลาม ซึ่งจัดทำโครงการ “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ชาว น.พ.ม.” น้องอินอาม เล่าถึงการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นว่า “ประทับใจชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้าที่ผสมผสานการใช้พลังงานระหว่างคน รถยนต์ และที่อยู่อาศัยได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สังคมคาร์บอนต่ำ มีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า หลังจากกลับไปแล้ว พวกเราจะเชิญชวนทุกครอบครัวและชุมชนต่างๆ ให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ”.

ส่วนทีมรองอันดับที่ 2 มาจาก ร.ร.จุนวิทยาคม จ.พะเยา จัดทำโครงการ C.W.K The Green School “Against Pollution” ประกอบด้วย โฟกัส...นายวีรยุทธ ธิมาคำ มุกมิก...น.ส.ศุภลักษณ์ ไชยพรม ธันวา...นายณัฐพนธ์ ขะยะ และ ฮาย...น.ส.ศิริภรณ์ จอมทอง โดยน้องโฟกัส บอกว่า “มีความสุขที่ได้มาดูงานที่ญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่ศูนย์การจัดการขยะของเมืองโตเกียว และการรีไซเคิลกระดาษ มาทำกระดาษชำระ ซึ่งทำให้เราหันกลับมามองตัวเอง ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้จักวิธีคัดแยกขยะ รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังค่ะ”.

11 เม.ย. 2558 11:20 11 เม.ย. 2558 11:20 ไทยรัฐ