วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เวียนเทียน...อุทยานมาฆะ ไหว้บูชา...พระธาตุ 12 นักษัตร

เวียนเทียน...อุทยานมาฆะ ไหว้บูชา...พระธาตุ 12 นักษัตร

โดย ก้อง กังฟู
12 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

สงกรานต์...เป็นการฉลองเข้าสู่ ศกใหม่ของจุลศักราช ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 1377 สัปตศก ในทางจันทรคติเป็นอธิกามาศ ส่วนทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์

ศกนี้ (13-15 เม.ย.)....ได้เสริมกิจ “วิถีน้ำ...วิถีไทย” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ เย็นกายเย็นใจ กับพุทธสถานแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็น “Water Festival 2015” โดยล่องตามสายน้ำ 4 วัดหลวง ไหว้ 9 สิ่งมงคล...คือ

.....วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (มี...พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธเทวปฏิมากร) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (หลวงพ่อรุ่งอรุณ พระปรางค์วัดอรุณ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (หลวงพ่อโต “ซำเปากง” พระปางป่าเลไลยก์) วัดประยุรวงศาวาส-วรวิหาร (หลวงพ่อพุทธนาคน้อย พระนาคปรก และลอดกระพระเจดีย์)

O O O

สัญลักษณ์ของพุทธอุทยานมาฆบูชา สวนพุทธชยันตี.

สำหรับ ลุ่มน้ำอื่นๆทั่วพระราชอาณาจักรก็มีการจัดกิจมงคล เช่นกัน อย่างเช่น จังหวัดนครนายก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา สวนพุทธชยันตี ได้จัดมงคลประเพณีสงกรานต์ในปริมณฑลน้ำตกสาริกา ไหว้สิ่งมงคล ตามวิถีไทยใกล้สายน้ำ ตั้งแต่วันวาน (11 เม.ย.) และจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วง....มหาวัน คือ 15 เมษายน...

ด้วยการ....จัดเวียนเทียนรอบพุทธสถาน อนุสรณ์พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ กับ บวงสรวงบูชา กราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดปีสัปตศกแห่งจุลศักราช...

O O O

พุทธอุทยานฯ....ได้สร้างพระพุทธรูปสีทองมีขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระเอหิภิกขุอุปสัมปทาอันตัวแทนพุทธสาวก 1,250 รูป อันเป็นจารึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญสมัยพุทธกาลใน วันจาตุรงคสันนิบาต (วันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์4)

โดย...ประดิษฐานเป็นเด่นบนพื้นที่ 54 ไร่ (ตัวเลขเท่ากับปีครบรอบ 26 ศตวรรษ ของพุทธชยันตี ในปี พ.ศ. 2554 อันเป็นปีที่เริ่มสร้างพุทธอุทยานฯ) ซึ่ง อุ้มโอบด้วยขุนเขาโดยมีสายน้ำคลองสาริกาไหลผ่านรังสรรค์บรรยากาศตามจินตนาการ...ให้คล้าย สถานการณ์ของอดีตกาลอันไกลโพ้น...

O O O

ประติมากรรมปั้นทรายฯ.

ปริมณฑล ...พุทธอุทยานมาฆบูชา สวนพุทธชยันตี มีประติมากรรมปั้นทราย เป็นเรื่องราวพุทธจริยวัตรของพระพุทธองค์ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ภายในพื้นที่เต็มอาคารขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 72 เมตร เป็นหลังคาคลุม

กับ...ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต 28 พระองค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นสถานที่ทำสมาธิและปฏิบัติธรรม และใน ช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างกำลังสร้างพระอุโบสถ เมื่อแล้วเสร็จอุทยานฯแห่งนี้จะเป็นพุทธสถานที่มีอาคารประกอบศาสนกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์

พระอุโบสถเชื่อว่าเป็นมงคลสถาน.

O O O

ผู้มีความเลื่อมใส...เชื่อมั่นว่าพระอุโบสถแห่งนี้เป็นมงคลสถานที่บันดาลโชคเป็นยิ่ง ด้วยเมื่อครั้งเริ่มสร้างพุทธอุทยานฯนั้น หลวงพ่อเณร ผู้ซึ่งเป็นผู้ระดมรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นพระราชาคณะที่ “พระราชพิพัฒน์โกศล” พอวัน วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ก็ได้รับหมายพระราชทานเป็น “พระเทพประสิทธิมนต์”

...จึงเป็นที่ยอมรับกันว่า...พระอุโบสถหลังนี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ได้เลื่อนตำแหน่ง...!!

อีกส่วนที่ยึดถือว่าเป็นมงคลคือพระเจดีย์ธาตุทั้งหลายที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศมี 12 แห่ง ซึ่งได้รับความศรัทธาสืบต่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดสำหรับ 12 นักษัตร ผู้ที่เกิดในปีใดหากทำสักการบูชาจักได้รับพลังอันเป็นมงคล....

พระเทพประสิทธิมนต์.

O O O

พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ...จึงจำลองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จากสถานที่จริงมาประดิษ-ฐานไว้ ณ หน้าปริมณฑลพุทธสถานแสดงธรรมปาติโมกข์ และเพื่อเสริมความเข้มขลังให้ยิ่งขึ้นไปอีก เจดีย์พระธาตุแต่ละองค์จะมีรูปองค์ลอยของพระอริยสงฆ์ที่มีพลังเข้มขลังประจำปีประกอบด้วย .....อาทิ

ปีชวด พระธาตุศรีจอมทองมี หลวงปู่ทวดกำกับ ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวงมี หลวงพ่อโตพรหมรังสี ปีขาล พระธาตุช่อแฮมี หลวงพ่อแก้ว พรหมสโร ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้งมี หลวงปู่แหวน สุจิณโน ปีมะโรง พระธาตุวัดพระสิงห์มี หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ปีมะเส็ง พุทธคยา หลวงพ่อทองวัดราชโยธา...

...ปีมะเมีย พระ ธาตุชเวดากอง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพมี หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปีวอก พระธาตุพนมมี หลวงพ่อเจริญ วัดเทพศิรินทร์ ปีระกา พระธาตุหริภุญชัยมี หลวงปู่ศุข เกสโร ปีจอ พระธาตุเจดีย์ไจกคีโยและพระเกตุแก้วจุฬามณีมี พระมงคลเทพมุนี “สด จันทสโร” และ ปีกุน พระธาตุดอยตุงมี ม.ร.ว.ชื่น ทชนพวงค์ วัดบวรนิเวศฯ...

O O O

การบูชาสักการะ....หากกระทำอย่างถูกต้องตามพิธีกรรมก็ได้รับพลังที่เข้มขลัง ฉะนี้จึงได้ มอบหมายให้ “ทิดป้อม” หรือ “อาจารย์ยงยุทธ ตังกวย” ซึ่งเป็นพราหมณ์ประจำพุทธอุทยานฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำและนำพาในการ ประกอบพิธีกรรมทุกท่านและทุกเวลา...ฟรี ตลอดช่วงเทศกาล

และ...เพื่อเสริมความเป็นสิริแก่วิถีชีวิตตลอดศก ผู้ที่มีจิตศรัทธาประกอบกิจมงคลในเทศกาลนี้ จะได้รับแจกพระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2537 เนื้อว่านผสมกากยายักษ์...

ซึ่ง...เข้าพิธีฯรุ่นเดียวกับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างวิหาร ของ พ่อท่านนอง วัดทรายขาว เมื่อ 21 ปีที่แล้ว (....พ่อท่านนอง เป็นศิษย์หลวงปู่ทวดรุ่นที่ 2 ต่อจากหลวงปู่ทิม และเป็นกำลังหลักให้หลวงปู่ทิมสร้างหลวงปู่ทวดในรุ่นแรก...) โดยศรัทธาเชื่อว่ามีพลังแห่งพุทธคุณ.....ในด้าน แคล้วคลาดปลอดภัย

หลวงปู่ทวดปี 2537.


O O O

และ...วัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นของ “ก้นย่ามหลวงพ่อเณร” ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก หมดแล้วหมดเลย ใครช้าอาจ หมดโอกาสได้ “ปู่ทวด”....เพราะว่า “ชวด”...!!

ก้อง กังฟู

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้