วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนตกงานเดินเตะฝุ่นกันเกลื่อนเมือง

คนตกงานเดินเตะฝุ่นกันเกลื่อนเมือง

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ว่า ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรเดือน มี.ค. 2558 พบว่า ผู้มีงานทำมีอยู่ทั้งสิ้น 37.62 ล้านคน จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 38.37 ล้านคน เป็นแรงงานที่รอฤดูกาล จำนวน 369,000 แสนคน หรือ 1% ของประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงาน ส่วนจำนวนผู้ว่างงานนั้นอยู่ที่ 378,000 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1% ของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน เพิ่มขึ้นจาก 316,000 คน หรือ 0.8% ในเดือนก่อนหน้า หรือเป็นการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 62,000 คน

ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า ภาคกลางว่างงานเพิ่มขึ้น 67,000 คน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 3,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการว่างงานลดลง 8,000 คน และภาคใต้การว่างงานลดลง 16,000 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากลักษณะผู้ว่างงานเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยมีงานทำมาก่อน 183,000 คน หรือ 48.4% ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 195,000 คน หรือ 51.6% โดยเป็นผู้ว่างงานนอกภาคเกษตร 177,000 คน ประกอบด้วยภาคการผลิต 96,000 คน และภาคบริการ การค้า 81,000 คน ส่วนผู้ว่างงานในภาคเกษตร 18,000 คน

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การว่างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นมาที่ 1% เป็นอัตราที่ไม่น่ากังวล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้