วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ต่อลมหายใจเอสเอ็มอี

ต่อลมหายใจเอสเอ็มอี

  • Share:

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า เอสเอ็มอีแบงก์พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีประวัติการค้างชำระหนี้และติดเครดิตบูโร โดยพร้อมปล่อยวงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและช่วยฟื้นฟูกิจการ สำหรับมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่มีประวัติการค้างชำระกับธนาคารพาณิชย์ และติดเครดิตบูโร ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายรัฐบาลที่ 4% โดยกำหนดวงเงินรวมไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้อนุมัติโครงการ พร้อมชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารในอัตรา 3%

“เอสเอ็มอีแบงก์ได้เริ่มหารือกับสมาคมธนาคารไทยไปแล้ว ในประเด็นที่จะเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ค้างชำระหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นๆ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าหนี้กับเอสเอ็มอีแบงก์ในฐานะผู้ที่ให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เช่น การให้ธนาคารพาณิชย์ยอมประนอมหนี้ หรือให้หยุดการชำระคืนเงินต้น แต่ชำระคืนเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกหนี้เหล่านั้น เมื่อได้สภาพคล่องใหม่จากเอสเอ็มอีแบงก์สามารถฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ยังกังวลเรื่องการขาดอายุความ หากไม่มีการฟ้องร้องต่อลูกหนี้ที่ค้างชำระ”

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดปัญหาในเรื่องอายุความ เอสเอ็มอีแบงก์จึงได้ตั้งเกณฑ์ที่จะช่วยลูกหนี้ค้างชำระและลูกหนี้ติดเครดิตบูโร โดยจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน นอกจากนี้จะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีการทำธุรกิจจริงและเป็นกิจการเดิมที่เคยขอกู้จากธนาคาร โดยธนาคารจะปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องต่อราย 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้