วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สค.ผลิตสารคดี 60 สตรีต้นแบบตามรอย "พระเทพฯ"

สค.ผลิตสารคดี 60 สตรีต้นแบบตามรอย "พระเทพฯ"

  • Share:

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ด้วยทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นทรงงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงาม ในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พสกนิกร พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้จัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติชุด “60 สตรีต้นแบบตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี 60 สตรีต้นแบบที่เคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในงานวันสตรีสากลมาร่วมถ่ายทอดถึงความ จงรักภักดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนต่อไป

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดี สค. กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงงานตามรอยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินไปทุกที่เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ซึ่งสตรีต้นแบบที่ได้รับเลือกทุกคนล้วนได้รับแรงบันดาลใจการทำงานเพื่อสังคมที่มีพระองค์ เป็นต้นแบบ สค.หวังว่าสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจขยายไปยังประชาชนทุกคน กำหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และอีกหลายสถานี ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ค. ออกอากาศวันแรกวันที่ 18 เม.ย.นี้ และติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.owf.go.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้