วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย.ยันไม่มีการใส่ฟอร์มาลินในน้ำแข็ง

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ถึงการผสมสารฟอร์มาลินลงในน้ำแข็งยูนิคเพื่อไม่ให้น้ำแข็งละลายเร็วทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ว่า อย.ได้ประสานความร่วมมือกับอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อทำการ ทดลองถึงลักษณะและการละลายของน้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินเปรียบเทียบกับน้ำแข็งธรรมดา ผลการ ทดลองพบว่า น้ำแข็งที่ผสมฟอร์มาลินมีลักษณะขุ่นทั้งก้อนและมีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลิน ในขณะที่น้ำแข็ง ธรรมดาจะมีส่วนที่ขุ่นอยู่ตรงกลางก้อน ส่วนเรื่องของการละลาย พบว่าน้ำแข็งธรรมดาละลายได้ช้ากว่า อย่างไรก็ตาม น้ำแข็งที่จำหน่ายทั่วไปจะต้องได้คุณภาพ และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำแข็ง โดยไม่อนุญาตให้ใส่สารฟอร์มาลิน ดังนั้นขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย.

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ถึงการผสมสารฟอร์มาลินลงในน้ำแข็งยูนิคเพื่อไม่ให้น้ำแข็งละลายเร็วทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 11 เม.ย. 2558 00:50 11 เม.ย. 2558 00:50 ไทยรัฐ