ข่าว
100 year

อนุรักษ์เมืองน่าน

สหบาท11 เม.ย. 2558 05:01 น.
SHARE

สภาพความเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยเชิงนิเวศ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปทส.ตร. ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อสำรวจปัญหาการบุกรุกแผ้วถางและเผาป่าในพื้นที่เพื่อหาช่องทางขยายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ “ECO Tourism”

จ.น่าน มีพื้นที่ป่าถึง 84 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด มีอุทยานถึง 7 แห่ง สภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติได้ถูกชาวบ้านบุกรุกเผาทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจท่องเที่ยว ภาคเอกชน ร่วมกับกรมอุทยาน กรมป่าไม้ จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สร้าง “จิตสำนึก” ให้คนในชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

จัดอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน 600 คน ทำความเข้าใจประชาชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้

ให้ความรู้วิธีการปฏิบัติกับประชาชน และนักท่องเที่ยว

เน้นย้ำให้ตำรวจในพื้นที่ดำเนินรอยตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยการบุกรุกป่าใน จ.น่าน ที่นับวันปัญหายิ่งทวีความรุนแรง

ทรงจัดทำโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ขึ้น โดยร่วมกับกองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และทรงเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด โดยเน้น การปลูกจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนให้รู้จักรักและหวงแหนผืนป่า

โดย เน้นการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน บูรณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรังวัด การตรวจสอบการครอบครองที่ดิน และกำหนดพื้นที่เขตบุกรุกร่วมกัน

ส่วนการป้องกันปราบปราม ยึดตามคำสั่ง คสช. ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีเครือข่ายกลุ่มนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดไม้ทำลายป่าต้องสาวให้ถึงผู้บงการ ต้องเอากฎหมายยึดทรัพย์มาใช้

หากตรวจพบการบุกรุกต้องดำเนินการโดยเด็ดขาด โดยตั้งเป็นรูปคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ หรือทหาร และให้นำกฎหมายฟอกเงินเข้ามาใช้ในการดำเนินการ ขุดรากถอนโคนขบวนการที่เกี่ยวข้อง

ขยายขีดความสามารถแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทอนุรักษ์เมืองน่านป่าเสื่อมโทรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำรวจท่องเที่ยวเฉลิมเกียรติ ศรีวรขานกรมป่าไม้รักษ์ป่าน่าน

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้