วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารวอนก้าวข้ามวิกฤติ เหตุการณ์ 4 ศพที่ ‘ทุ่งยางแดง’

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงย้ำกรณี 4 ศพ ที่ทุ่งยางแดง ผลสรุปของคณะกรรมการฯ ไม่เกี่ยวกับรูปคดี ที่ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย หากมีคำพิพากษาว่า จนท.ผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ วอนทุกฝ่ายร่วมกันก้าวข้ามวิกฤติเหตุการณ์ในครั้งนี้...


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย. 58 พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากกรณีผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 58  ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าผู้เสียชีวิต 4 ศพ ไม่ใช่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นั้น

ต่อมาได้มีการนำเสนอข้อมูลทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อย่างกว้างขว้าง โดยมีประเด็นสำคัญบางประการที่อาจทำให้สังคมมีความเข้าใจไม่ตรงกัน เช่น บทสรุปของคณะกรรมการ เป็นบทสรุปของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่ และจะมีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างไร เป็นต้น 

โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวต่อว่า ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้การยอมรับและเคารพในคำวินิจฉัยและความเห็นของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ผลสรุปของคณะกรรมการแม้จะเป็นเพียงการแสวงหาความจริงในขั้นต้นภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลา แต่ทุกคนได้ใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

พ.อ.ปราโมทย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผลสรุปจากการสอบสวนของคณะกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปคดี ซึ่งต้องดำเนินการอำนวยความยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน โดยต้องขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม และขอให้มีความเชื่อมั่นว่า ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมายที่เป็นธรรม หากผลทางคดีพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทำความผิดจริงก็จะได้รับการลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเดียวกัน

"เหตุการณ์ในครั้งนี้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ใช้ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ตาม แต่การตัดสินใจดำเนินการภายใต้ภาวะวิกฤติ ได้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสังคมในวงกว้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามกรอบแนวทางและนโยบายที่กำหนดไว้ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความรอบคอบ และให้ใช้ความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะยังคงมุ่งเน้นแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธีภายใต้หลักคิด ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ และขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันก้าวข้ามวิกฤติของเหตุการณ์ในครั้งนี้ ให้กลับสู่ภาวะปกติภายใต้หลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป" โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าว. 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงย้ำกรณี 4 ศพที่ทุ่งยางแดง ผลสรุปของคณะกรรมการฯ ไม่เกี่ยวกับรูปคดี ที่ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย หากมีคำพิพากษาว่า จนท.ผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษ วอนทุกฝ่ายร่วมกันก้าวข้ามวิกฤติเหตุการณ์ในครั้งนี้... 9 เม.ย. 2558 13:30 9 เม.ย. 2558 13:47 ไทยรัฐ