วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงานแจงไม่ขึ้นค่าแรง คงขั้นต่ำ 300 บาท

องค์การลูกจ้างเตรียมจัดงานวันแรงงานประจำปี 2558 พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 11 ข้อต่อรัฐบาล โดยผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ว่า ปีนี้สภาองค์การลูกจ้าง 14 องค์กรร่วมกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายแรงงานนอกระบบรวม 16 องค์กร ร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พ.ค.ที่สนามหลวง โดยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลกว่า 4 ล้านบาท และได้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจักรีวงศ์ รณรงค์สู่อาเซียน” เน้นจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายมานิตย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สภาองค์การลูกจ้างยังมีข้อเรียกร้อง 11 ข้อ อาทิ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ให้เร่งนำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ให้สนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุตินโยบายการแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน หรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมโดยยกสถานะเป็นองค์กรอิสระ รวมปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ

อย่างไรก็ดี วันเดียวกัน ที่กระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวหลังประชุมบอร์ดค่าจ้าง ว่า ที่ประชุมยืนยันคงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท ไปจนถึงสิ้นปี 2558 ส่วนการปรับค่าจ้างประจำปี 2559 ได้มีการเสนอรูปแบบที่หลากหลาย รวม 5 รูปแบบ คือ 1.ให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอมาตามปกติ 2.ค่าจ้างลอยตัวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาจะสรุปผลเสนอบอร์ดในเดือน มิ.ย. 3.ค่าจ้างตามการพัฒนาเศรษฐกิจ 18 กลุ่มจังหวัด 4. ค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5.ค่าจ้างในลักษณะผสมผสานหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างจะพิจารณาอีกครั้งในเดือน พ.ค.เพื่อให้ได้ข้อสรุปรูปแบบที่จะใช้ปรับค่าจ้างและจะนำมาสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในรูปแบบของการจัดเวทีประชาพิจารณ์

องค์การลูกจ้างเตรียมจัดงานวันแรงงานประจำปี 2558 พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 11 ข้อต่อรัฐบาล ขณะที่ มติบอร์ดค่าจ้าง ให้คงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ถึงสิ้นปี 2558 ... 9 เม.ย. 2558 08:06 9 เม.ย. 2558 08:26 ไทยรัฐ