วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสทช.ยอมเลิกตั้งสารพัดคณะอนุทำงาน ยุบ 60 เหลือ 30 คณะรับภารกิจน้อยลง

กสทช.ยอมเลิกตั้งสารพัดคณะอนุทำงาน ยุบ 60 เหลือ 30 คณะรับภารกิจน้อยลง

  • Share:

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ให้คงเหลือคณะอนุกรรมการอยู่ 30 คณะ จากเดิม ที่มีอยู่กว่า 60 คณะ โดยมีองค์ประกอบคณะละไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ การปรับลดดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ซึ่งจากเดิมเป็นช่วงเริ่มต้นการทำงาน กสทช.จำเป็นต้องมีคณะอนุกรรมการร่วมทำงาน แต่เมื่อภารกิจที่ผ่านมาแล้วเสร็จ ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการอีก

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป และเห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศฯ รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยของสำนักงาน กสทช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้