วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"อารีพงศ์"ทบทวนแผนพีดีพีใหม่ คุยลั่นค่าไฟ 4.587 บาทต่อหน่วย

"อารีพงศ์"ทบทวนแผนพีดีพีใหม่ คุยลั่นค่าไฟ 4.587 บาทต่อหน่วย

  • Share:

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือพีดีพี 2015 จะมุ่งเน้นการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าในระยะยาวให้เกิดความมั่นคง ราคาเป็นธรรม และสามารถดูแลภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันทางการค้าในเวทีโลกได้ รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการนำแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EE) มาประกอบการจัดทำ ซึ่งทำให้เฉลี่ยทั้งแผนค่าไฟจะอยู่ที่ 4.587 บาทต่อหน่วย

“ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอด 20 ปีจะอยู่ที่ 4.587 บาทต่อหน่วย โดยในปลายแผนคือปี 2579 จะอยู่ที่ 5.55 บาทต่อหน่วย ซึ่งระดับราคาดังกล่าว มั่นใจว่าจะทำให้ศักยภาพของประเทศสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะมีการเปิดประชาพิจารณ์ทั่วไปในวันที่ 28 เม.ย.นี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือน พ.ค.”

นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ร่างแผนพีดีพีดังกล่าว ถือเป็นการปรับใหญ่กว่าทุกๆครั้ง เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยปี 2556-2579 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.94% จากแผนเดิม 4.41% และยังเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้