วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เร่งออกมาตรการควบคุมผักผลไม้ตกมาตรฐาน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2558 ว่า ในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนด คำขวัญว่า อาหารปลอดภัยสร้างได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร เนื่องจากทุกปีมีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีปีละประมาณ 2 ล้านคน ทั้งนี้ เรื่องอาหารปลอดภัย ถือเป็น นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพราะเป็นปัจจัยการดำรงชีวิต

ศ.นพ.รัชตะกล่าวต่อไปว่า จากผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยผักผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และที่ด่านนำเข้าอาหารต่างประเทศ เมื่อปี 2557 ตรวจรวมกว่า 60,000 ตัวอย่าง พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 7-9 กลุ่มผักสดที่ตกมาตรฐาน ได้แก่ ใบบัวบก ดอกหอม ผักแขนงกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผลไม้ที่ตกมาตรฐาน ได้แก่ สาลี่ แอปเปิ้ล ส้ม แตงโม แคนตาลูป ในกลุ่มนำเข้า ผักที่ตกมาตรฐาน ได้แก่ บร็อกโคลี่ พริกแห้ง ป๋วยเล๊ง ส่วนผลไม้ที่ตกมาตรฐาน ได้แก่ ส้ม แก้วมังกร และองุ่น และปีนี้ สธ.จะขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.กำกับดูแลผักผลไม้ก่อนออกสู่ตลาด 2.จัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงภัยสุขภาพจากสารเคมีภาคเกษตรระดับอาเซียน 3.ตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจผักผลไม้ที่ด่านระหว่างประเทศ และ 4.บูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร.

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2558 ว่า ในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนด คำขวัญว่า อาหารปลอดภัยสร้างได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร 9 เม.ย. 2558 01:12 9 เม.ย. 2558 01:13 ไทยรัฐ