วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มั่นใจคุณสมบัติว่าที่อธิการบดี มก.

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะว่าที่ อธิการบดี มก.กล่าวถึงกระแสการร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม รวมทั้งมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำรงตำแหน่งว่าที่อธิการบดี มก.คนใหม่ ว่า เท่าที่ทราบประเด็นเดียวคือ เคยเป็นกรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาก่อน โดยประเด็นนี้ขอชี้แจงว่า ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มก. ไม่ได้ มีการห้ามแต่อย่างใด และในช่วงที่ไปเป็นกรรมการบริษัทก็ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่เพื่อความสบายใจ ตนจึงได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมานานแล้วก่อนที่จะลงสมัครเข้ารับการสรรหา

ว่าที่อธิการบดี มก.กล่าวว่า กว่าจะได้รับคัดเลือกเป็นอธิการบดีนั้น ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการอย่างละเอียด ซึ่งตนก็ผ่านหมดทุกขั้นตอน และตนยืนยันว่าเมื่อมาบริหาร มก.จะยังยึดอุดมการณ์เดิม ที่เน้นงานด้านการเกษตร.

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะว่าที่ อธิการบดี มก.กล่าวถึงกระแสการร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม 9 เม.ย. 2558 01:00 9 เม.ย. 2558 01:00 ไทยรัฐ