วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้มมาตรการปลอดภัยเด็กปิดเทอม

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประชุมได้หารือถึงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน เนื่องจากพบว่าในช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนมักจะประสบอุบัติเหตุ หรืออาจไม่ได้รับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ การจัดค่าย การเดินทาง การคุกคามทางเพศ ความรุนแรง เป็นต้น ดังนั้น สพฐ.จึงได้กำชับมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้รายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์ด้วย พร้อมกันนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งกำชับให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุ พร้อมกับซักซ้อมการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเคร่งครัดในช่วงปิดภาคเรียน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ในช่วงปิดภาค เรียนประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ตนได้กำชับให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกแห่งที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการค่ายฤดูร้อนต่างๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก โดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะต้องมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น การเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังให้โรงเรียนควบคุมดูแลพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่เด็กอาจเข้าไปมั่วสุมหรือก่อเหตุไม่สร้างสรรค์ ในช่วงปิดภาคเรียนอย่างเข้มงวดด้วย ขณะเดียวกันจะต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบไฟฟ้า สนามเด็กเล่น ห้องเรียน ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่นักเรียน.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประชุมได้หารือถึงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 9 เม.ย. 2558 00:58 9 เม.ย. 2558 00:58 ไทยรัฐ