วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

233 ปี "รัตนโกสินทร์"

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมรัตนโกสินทร์ “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ว่า วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมรัตนโกสินทร์ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-21 เม.ย. ที่ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัด วธ. กล่าวว่า ในวันที่ 21 เม.ย. ที่เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 233 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง จะมีการจัดงานสัมมนาให้องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ขณะที่ระหว่างการจัดงานจะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ รวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น จัดแสดงว่าวไทย อาหาร หรือกิจกรรมจากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต เป็นต้น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมรัตนโกสินทร์ “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ว่า วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 9 เม.ย. 2558 00:49 9 เม.ย. 2558 00:49 ไทยรัฐ