วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มานิจ' เห็นตาม กมธ.ปฏิรูปกฎหมาย ดำเนินตามปฏิรูปตำรวจ

กมธ.ยกร่างฯ เห็นตามข้อเสนอ กมธ.ปฏิรูปกฎหมาย สปช.เรื่องปฏิรูปตำรวจ คาดอาจต้องมีปรับเปลี่ยนอีก หลังอภิปราย สปช. ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย.

วันที่ 8 เม.ย. ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 2 เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ทบทวนถ้อยคำส่วนสุดท้ายที่ค้างพิจารณาคือ หมวดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในส่วนการปฏิรูปตำรวจ มาตรา 282 (8) โดยให้ยึดถ้อยคำตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอมาโดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ภารกิจตำรวจ ไม่เกี่ยวกับการป้องกันและอาชญากรรม ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ไม่ให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ และให้แต่งตั้งตามหลักคุณธรรม โดยให้กระจายอำนาจการบริหารงานสู่จังหวัด ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมกิจการตำรวจปรับระบบสอบสวนให้เป็นอิสระ ให้อัยการ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ สอบสวนร่วมกับหน่วยงานสอบสวนในกรณีประชาชนร้องขอความเป็นธรรม และปรับปรุงงานนิติเวชศาสตร์ให้อิสระ มีระบบบริหารงาน ยึดหลักความรู้ความชำนาญ กระจายอำนาจ บริหารงบประมาณ ให้มีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ รอให้ถกร่างแรก พร้อมแก้ไขในช่วง 60วัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับประเด็นดังกล่าวพบว่า กมธ.ยกร่างฯ ส่วนน้อยได้เสนอให้มีการระบุถึงการปฏิรูปให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม ขณะที่ กมธ.ส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีสมาชิก สปช.อีกมากที่จะเสนอความเห็นว่าควรต้องปฏิรูปตำรวจอย่างไรบ้าง หลังการอภิปรายถกเถียงกันหลายชั่วโมง ที่สุดที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าให้ยืนยันตามที่ กมธ.ปฏิรูปกฎหมายฯ เสนอแผนมา เพราะหลังการอภิปรายของที่ประชุม สปช.ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีกในช่วงเวลา 60 วันสุดท้าย ทั้งนี้ ทาง กมธ.ยกร่างฯ ได้นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 เม.ย.นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกในวันที่ 20-26 เม.ย.58

กมธ.ยกร่างฯ เห็นตามข้อเสนอ กมธ.ปฏิรูปกฎหมาย สปช.เรื่องปฏิรูปตำรวจ คาดอาจต้องมีปรับเปลี่ยนอีก หลังอภิปราย สปช. ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. 8 เม.ย. 2558 18:38 8 เม.ย. 2558 22:58 ไทยรัฐ