วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บริหารข่าวทีวีดิจิตอลเห็นพ้อง ทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคม

บรรณาธิการ-ผู้บริหารข่าวทีวีดิจิตอลเห็นพ้องต้องกันในการทำหน้าที่สื่ออย่างรับผิดชอบ พร้อมวางแนวปฏิบัติการทำหน้าที่บนพื้นฐาน "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ" โดยสร้างกลไกกำกับดูแลจริยธรรมการรายงานข่าว และตั้งคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติร่วม

เวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 58 บรรณาธิการและผู้บริหารข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ได้ร่วมหารือถึงสถานการณ์ที่สื่อมวลชนกำลังตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ และถูกแรงกดดันจากหลายด้านและเสรีภาพในการรายงานข้อมูลข่าวสาร กำลังถูกท้าทายจากสถานการณ์บ้านเมือง

ที่ประชุมเห็นว่า โทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งเข้าถึงผู้ชมอย่างกว้างขวาง มีความจำเป็นต้องยืนหยัดในเสรีภาพในการรายงานข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องคำนึงถึงการทำหน้าที่ที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ตกเป็นข่าว และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรายงานข่าว

ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับหลักจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับรายงานสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล โดยผู้บริหารฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทุกช่อง พร้อมจะลงสัตยาบรรณเพื่อปฏิบัติตามอย่างจริงจัง พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไก ที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมดังกล่าว

ที่ประชุมเห็นพ้องตรงกันว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่อย่างเสรีบนความรับผิดชอบ เพื่อเป็นสถาบันที่สังคมให้ความศรัทธาและความเชื่อถือ

การประชุมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ "แนวคิดทิศทางสถานการณ์สื่อ" จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเป็นครั้งแรกที่บรรณาธิการและผู้บริหารข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ได้แสดงความเห็นและจุดยืนต่อบทบาทของสื่อร่วมกัน

บรรณาธิการ-ผู้บริหารข่าวทีวีดิจิตอลเห็นพ้องต้องกันในการทำหน้าที่สื่ออย่างรับผิดชอบ พร้อมวางแนวปฏิบัติการทำหน้าที่บนพื้นฐาน "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ" โดยสร้างกลไกกำกับดูแลจริยธรรมการรายงานข่าว และตั้งคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติร่วม 8 เม.ย. 2558 18:08 8 เม.ย. 2558 19:26 ไทยรัฐ