วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ สานต่อโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในถิ่นกันดาร

ห้างแว่นท็อปเจริญเดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องอีก 5 ปี ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติภารกิจใน การช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านสายตามา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พร้อมจัดกิจกรรมทำสายคล้องแว่นตาดีไอวาย เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศด้วย

นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้บริหารห้างแว่นท็อปเจริญ และ ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวถึงโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า เป็นความร่วมมือระหว่างทางห้างฯ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาด้านสายตา ให้กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้และสามารถหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข ด้วยการเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ฟรี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยของห้างแว่นท็อปเจริญ และในปีนี้โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯได้ดำเนินโครงการครบกำหนดวาระ 5 ปี ทางคณะผู้ร่วมดำเนินโครงการจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสานต่อโครงการต่อเนื่องเพิ่มอีก 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารจำนวนมากไม่มีโอกาสได้รับการตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่นให้เหมาะกับสายตาของตนเอง และอีกหลายคนมีอาการทางสายตาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการตัดแว่น สมเด็จพระเทพรัตนฯจึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้มีพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ให้มีคุณภาพสายตาที่ดีสามารถเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว.

ห้างแว่นท็อปเจริญเดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องอีก 5 ปี ... 8 เม.ย. 2558 15:16 8 เม.ย. 2558 15:18 ไทยรัฐ