วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปก.จับมือเอกชนปลูกข้าวโพดยั่งยืน

จากปัญหาเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มักจะมีการย้ายพื้นที่ปลูกไปเรื่อย เนื่องจากดินเสื่อมผลผลิตลดลง จนเป็นเหตุให้มีการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จึงจัดทำโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ให้ เกษตรกรปลูกในพื้นที่เดิม แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยจะส่งเสริมเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกเหมาะสม ที่ดินมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่นำร่องไว้ 8 จังหวัด แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, เลย, พิษณุโลก, ตาก, เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา

นายสมชาย กังสมุทร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กรุงเทพโปรดิ๊วส เผยว่า การปลูกข้าวโพดพื้นที่เดิมไม่ใช่สาเหตุทำให้ดินเสื่อม แต่เป็นเพราะเกษตรกรไม่รู้จักวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน มีแต่เอาธาตุอาหารในดินไปใช้ติดต่อกัน ผลผลิตที่ได้จึงน้อยลง ฉะนั้นจะทำให้เกษตรได้ผลผลิตมากขึ้น ต้องเริ่มเรียนรู้กันใหม่ตั้งแต่ตอซัง ไม่ควรใช้วิธีเผา เพราะธาตุอาหารหน้าดินจะถูกเผาไปด้วย

“แนวทางที่ดีที่สุดควรใช้วิธีไถกลบทิ้งไว้ 7-15 วัน ทิ้งดินตากแดดเพื่อทำให้เชื้อราโรคต่างๆในดินลดน้อยลง และตอซังยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีสำหรับปลูกในฤดูถัดไป ส่วนจะรู้ว่าดินสมบูรณ์แค่ไหนควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ต้องเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ พื้นที่ 25ไร่เก็บแค่ 1 ตัวอย่าง ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบสำเร็จรูป ดิน 1 ชุด เสียค่าตรวจสอบแค่ 50 บาท ทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นาน จะรู้ผลดินขาดธาตุอาหารอะไรควรใช้ปุ๋ยสูตรไหน ถึงจะเหมาะสม ช่วยประหยัดเงินค่าปุ๋ยและได้ผลผลิตคุ้มค่ากว่า”

การเตรียมดินก่อนปลูกต้องไถตีดินให้ละเอียด จะช่วยให้เมล็ดข้าวโพดงอกได้เกือบ 100% และต้องไถลงดิน 30-50 ซม. จะช่วยให้รากข้าวโพดหาอาหารในดินลึกกว่าการไถหน้าดินลึกแค่ 20 ซม. เพราะรากข้าวโพดลงหาอาหารในดินได้น้อย ยิ่งเมื่อฝนทิ้งช่วงต้นข้าวโพดกระทบแล้ง แห้งเหี่ยวเร็ว

การใช้ปุ๋ยต้องปรับเปลี่ยนจากการหยอดเมล็ดไปพร้อมกับปุ๋ยซึ่งมีความเค็ม ข้าวโพดงอกมาเจอกับความเค็มของปุ๋ย ทำให้ต้นข้าวโพดตาย แต่วิธีใหม่ให้หยอดปุ๋ยและเมล็ดข้าวโพดแยกหลุมให้ห่างกันประมาณ 1 คืบ

นายสมชาย เผยอีกว่า วิธีการนี้ได้นำไปทดลองใช้ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จากเดิมได้ข้าวโพดไร่ละ 700 กก. เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 กก.

จากปัญหาเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มักจะมีการย้ายพื้นที่ปลูกไปเรื่อย เนื่องจากดินเสื่อมผลผลิตลดลง จนเป็นเหตุให้มีการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้น... 8 เม.ย. 2558 14:28 8 เม.ย. 2558 14:28 ไทยรัฐ